Studiejob i Dansk Skovforening

Er du skarp til tal, har styr på analyser og samtidig lyst til få indblik i politisk interessevaretagelse inden for tidens mest aktuelle områder: klima, biodiversitet og grøn omstilling? Så er det måske dig, Dansk Skovforening søger til et spændende og udfordrende studiejob i foreningens erhvervspolitiske afdeling.

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Vi arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og synliggøre, hvordan skovene bidrager til at løse vor tids største megaudfordringer. Det gælder, uanset om vi taler klima, energiforsyning, ressourceknaphed eller biodiversitet.

En væsentlig forudsætning for arbejdet er, at vi er fagligt og statistisk velfunderede. Derfor udarbejder vi en statistik over træpriser og skovenes økonomi med det formål på bedste vis at kunne varetage de danske skovejeres økonomiske og politiske interesser.

Du vil få to hovedopgaver:

  • Udarbejdelse af vores månedlige prisstatistik for handlet råtræ i Danmark. Den er baseret på indberetninger fra foreningens medlemmer.
  • Opsøgning og indsamling af data til og udarbejdelse af vores årlige udgivelse ”Private skoves økonomi”, som er en landsdækkende opgørelse og analyse af skovenes driftsøkonomi.

Herudover kan der være andre ad hoc-opgaver for afdelingen. Det kan fx være særlige analyser og opgaver, der har med skovenes økonomi at gøre.

Studiejobbet udgør gennemsnitligt 8-10 timer om ugen, men kan variere i perioder. Det vil være muligt at afpasse arbejdet med fx eksamenslæsning.

Du får som vores studentermedhjælper en enestående mulighed for at få indgående kendskab til udviklingen på det danske råtræsmarked og i de danske skoves økonomi. Samtidig får du mulighed for at skabe et bredt netværk blandt Dansk Skovforenings medlemmer og landets skovadministratorer.

Vi søger en udadvendt, humoristisk og serviceminded studerende med interesse for skov, skovøkonomi og statistik. Da meget af arbejdet handler om indsamling og behandling af data, er det en forudsætning, at du er stærk til tal og har et godt kendskab til Microsoft Excel, samt har lyst til at håndtere databaser. Det er bestemt også en fordel, at du med et smil på læben og godt humør kan gå i dialog med skovejere og forvaltere om at indlevere de relevante data.

Vi ønsker muligheden for, at du kan stå for indsamling og behandling af data til vores statistik i flere år. Derfor foretrækker vi studerende med mere end tre års uddannelsestid tilbage.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023. Ansøgning og kort CV sendes via mail til politisk konsulent Mathias Nygård Johansen på mj@danskskovforening.dk Yderligere spørgsmål om stillingen kan også rettes til Mathias på mail eller tlf. 2611 7517.

Læs mere om os på danskskovforening.dk