Repræsentation i udvalg

Dansk Skovforening er repræsenteret i en lang række nationale, regionale og lokale udvalg og råd.

Det er bestyrelsen der beslutter den endelige repræsentation i de forskellige udvalg og nævn. For de lokale råd og udvalg har skovekredsene en indstillingsmulighed.

For mange af de nationale eller regionale udvalg indstiller Dansk Skovforening typisk et par repræsentanter, der så endeligt udpeges af de respektive ministre.

Har du lyst til i fremtiden at repræsentere Dansk Skovforening i lokale råd og nævn, tag da kontakt til din skovkredsformand.

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk chef

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk