Adgangsregler for skov

De danske skove er åbne for besøg, men der er nogle få regler der skal overholdes, når du skal på skovtur.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at adgangsreglerne for private skove og offentligt ejet skove ikke er helt ens. Fx skal du holde dig til vej og sti i private skove, mens du i offentligt ejet skove til fods frit kan gå rundt i skoven.

Næsten 15 % af Danmarks areal er dækket af skov og skovene er den mest besøgte naturtype, når danskerne tager ud i naturen. Statistik fortæller, at  90 % af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst én gang om året. Adgangsreglerne er til for at beskytte skovene.

Her på siden kan du læse om de vigtigste adgangsregler for private og offentlige skove:

Regler for adgang i privat skov

Her er et udpluk af de væsentligste regler for færdsel i privatejede skove:

 • Du må færdes til fods og cykle på egnede veje og stier i private skove fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.
 • Du må ikke skære eller klippe noget af træerne.
 • Du må kun overnatte i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må kun tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må ride på private fællesveje, der fører gennem skoven. Ellers kræver ridning altid ejerens tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at færdes i indhegnede bevoksninger, indhegnede klitter, rørbevoksninger, planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, udyrkede arealer, haver og gårdspladser, der ligger inde i skoven.

Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren lukke den af for offentligheden. Hvis ikke der er skilte, som begrænser eller forbyder færdsel og ophold, må du selvfølgelig gerne være der.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Regler for adgang i offentlig skov

Offentlig skove er:

 • Statens skove.
 • Skove ejet af offentlige stiftelser.
 • Skove ejet af kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.

Nogle af de vigtigste regler for færdsel i offentlige ejede skove er:

 • Er du til fods, må du gerne færdes uden for veje og stier.
 • Er du på cykel, skal du holde dig på veje og stier.
 • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
 • Hunde skal være i snor. Kun i specielle hundeskove må hunde være løse.
 • Man skal rette sig efter skiltningen.

Miljø- og Fødevareministeriet har lavet en folder, hvor du kan læse mere om regler for adgang til naturen:

Og på Miljøstyrelsens hjemmeside kan du også læse om adgangsregler til naturen: