Skoven 4 og 5, 2020

Herunder kan du læse Skoven 4 og 5, 2020 i digital version.

Klik på forsiden, og du får en pdf-fil med hele Skoven. Du kan blade frem og tilbage mellem siderne, og du kan forstørre enkelte sider for at øge læsbarheden.

Skoven 5 – 2020

Skoven 4 – 2020

Bestil abonnement på Skoven og Skoven-Nyt

Liselotte Nissen

Telefon: 3378 5215

E-mail: lln@skovforeningen.dk

Annoncer i Skovforeningens tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings tidsskrifter og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer kontakt:
Liselotte Nissen, Tlf.: 3378 5215 , E-mail: lln@skovforeningen.dk