Skilte med adgangs- og ordensreglerne i skoven

Private skove kan gratis bestille skilte med Naturbeskyttelseslovens adgangs- og ordensregler. Skiltene sættes op ved skovens indgang.

Skiltet er udformet på ny ultimo 2022 med fokus på mere synlighed og større læsbarhed.

Skiltene og fragten betales af en bevilling fra Miljøstyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Liselotte Nielsen, lln@danskskovforening.dk

Bestilling af skovskilt