Bestyrelsen

Dansk Skovforenings bestyrelse er nedsat i henhold til vedtægternes § 7.

Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og repræsenterer foreningen udadtil.

I bestyrelsen sidder:

Peter Arnold Busck

Formand
Medlem af forretningsudvalget

Ejer af Rye Nørskov.

Tinghusvej 4
8680 Ry
Telefon: 8689 1622
pab@rye-noerskov.dk

Niels Otto Lundstedt

Næstformand
Medlem af forretningsudvalget

Godsforvalter på Dønnerup Gods.

Dønnerupvej 18
4450 Jyderup
Telefon: 5925 8542
Mobil: 5136 7540
nol@doennerup.dk

Bendt Wedell

Medlem af forretningsudvalget

Ejer af Frijsenborg Gods og Wedellsborg Gods

Linen 62
8450 Hammel
Telefon: 8696 1400
bw@wefri.dk

Bo Jellesmark Thorsen

Professor, forskningschef, Københavns Universitet

Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Telefon: 3533 1700
Mobil: 2013 8345
bjt@life.ku.dk

Christian Sehestedt Juul

Ejer af Ravnholt Gods.

Ravnholtvej 57
5853 Ørbæk
Mobil: 4081 8057
csj@ravnholt-gods.dk

Jens Kristian Poulsen

Direktør i Stiftelsen Sorø Akademi.

Søgade 17A, postboks 37
4180 Sorø
Telefon 5782 0135
jkp@stiftsor.dk

Jørgen Westergaard

Repræsentant for Danske Juletræer.
Ejer af Kjellerup Plantage.

Nørredigevej 79
9440 Aabybro
Telefon: 9727 7414
Mobil: 4057 7414
wpfarm@mail.tele.dk

Lars Skou Gleerup

Formand for Skovdyrkerforeningerne.
Ejer af Stensgaard.

Rodelundvej 13
Gl. Rye
8680 Ry
Telefon: 6173 4678
stensgaarden@gmail.com

Michael Glud

Skovbrugschef i HedeDanmark.

Klostermarken 12
8800 Viborg
Telefon: 8728 1000
mgl@hededanmark.dk

Silja Nyboe Andersen

Vissinggaard Skove

Stormgade 8, 1. tv.
1470 København K
Telefon: 4031 7063
silja@nyboeandersen.com

Vinca Neergaard

Lorup Skovdistrikt – Det Plessenske Overdrev

Telefon: 5150 3586
vinca_neergaard@hotmail.com