Arrangementer

Her finder du konferencer, medlemsmøder, kurser mv. afholdt af Dansk Skovforening eller andre med relevans for foreningens medlemmer.

29. november 2023 – Skovkonference på Christiansborg

Arrangementet varer fra kl. 09 til kl. 13

Nærmere info følger

29. november 2023 – Generalforsamling i Dansk Skovforening

Arrangementet varer fra kl. 14 til kl. 17

Indkaldelse med dagsorden udsendes fire uger før generalforsamlingen

Andre arrangementer

Naturforvaltningskonferencen 2023

Naturforvaltning tilpasser sig politiske strømninger, befolkningens ønsker og ny indsigt. Naturforvaltningskonferencen 2023 dykker ned i disse temaer:

  • Naturlige processer, naturgenopretning og forvildning af natur i Danmark
  • Restaurering af lysåbne egeskove – hvordan moniterer man restaureringsindsatserne?
  • Genopretning af højmoser – hvilke processer er vigtige og hvordan

Se programmet og læs mere på linket her.

Skovbrugskonferencen 2023

Skovbrugskonferencen 2023 leverer nyheder fra hele branchen – heriblandt den fremtidige frøforsyning, eksportmarkedet for råtræ og projektet Evergreen – se programmet og læs mere på linket her.

Bytræseminar 2023

Bytræseminaret 2023 bringer nyt fra forskning og praksis. Hør for eksempel om digitale redskaber til drift og forvaltning af træer, beskæring af historiske alléer og nye arter til klimasikre plantninger. Vær sikker på plads – tilmeld dig med det samme. Se programmet og læs mere på linket her.

Nyheder fra Dansk Skovforening

Du kan læse og modtage nyheder fra os via disse kilder: