Stormfald

Ved stormfald kan Dansk Skovforening tilbyde rådgivning til foreningens medlemmer. Vi kan også tilbyde to typer stormfaldsforsikringer:

  • Basisforsikring ved stormfald som kan tegnes af alle skovejere.
  • Tabsforsikringen ved stormfald som er forbeholdt vores medlemmer.

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk afdeling.

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk

Rådgivning om stormfald

Dansk Skovforenings rådgivning om stormfald er forbeholdt foreningens medlemmer.

Bliver din skov ramt af stormfald, kan vi rådgive dig om dine muligheder og svare på dine spørgsmål, fx:.

  • Aktiveres den offentlige genplantningsordning?
  • I givet fald hvor i landet?
  • Hvilke tilskudsregler kommer til at gælde?
  • Kan du få udbetalt erstatning fra din tegnede tabsforsikring?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Hvornår erklæres der stormfald?

Der erklæres stormfald i en landsdel, hvis der er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års normalhugst i landsdelen

Der erklæres stormfald i hele landet, hvis stormen har væltet eller knækket mindst 1 million kubikmeter træ.

Tilskud til genplantning

Hvis der i en landsdel eller i hele landet erklæres stormfald, kan du finde de nærmere regler for tilskud på denne side ca. den 1 august 2018, hvor de nye regler bliver offentliggjort.

Stormfaldsforsikringer

Med mellemrum oplever vi stormfald i Danmark. Ved store stormfald aktiveres en eller flere ordninger dels af forskningsmæssig karakter dels af tilskudsmæssig karakter til genplantning af mere robuste og stabile skove.

Læs om de stormfaldsforsikringer Dansk Skovforening kan tilbyde:

Basisforsikring ved stormfald

Hvis du vil gøre brug af den offentlige genplantningsordning efter stormfald skal du have tegnet en basisforsikring.

Alle skovejere kan i en periode på indtil 6 måneder efter erhvervelsen af en skov tegne en basisforsikring gennem Dansk Skovforening.

Tabsforsikring ved stormfald

Du kan som medlem af Dansk Skovforening tegne en tabsforsikring, der i tilfælde af stormfald yder erstatning for det lidte tab. Forsikringen tegnes for ét år ad gangen.

Stormfaldshistorie

Det er ret usædvanligt at se stormfald med få års mellemrum som vi gjorde det mellem 1999 og 2005. I det sidste århundrede har vi haft 8 store stormfald.

Historien viser, at skovene får et rigtigt stort stormfald hvert 18. år i gennemsnit.

Stormfald i løbet af det sidste århundrede

I tabellen er en opgørelse over de stormfald i løbet af det sidste århundrede, der har været på over 250.000 kubikmeter. Danmarks normalhugst er ca. 2 millioner kubikmeter om året. Tallene er i 1000 kubikmeter.

ÅrNålLøvI alt
201314201861606
20051.990ca. 102.000
19993.2853943.619
19813.1001303.230
19671.6781.4893.167
195633317350
19523564359
193446040500