Bestyrelsen

Dansk Skovforenings bestyrelse er nedsat i henhold til vedtægternes § 7.

Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og repræsenterer foreningen udadtil.

Kontakt Dansk Skovforenings sekretariat, hvis du ønsker at kontakte et medlem af bestyrelsen.

I bestyrelsen sidder: