Om Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Vores arbejde giver skovejere mulighed for at drive skovbrug på forretningsmæssige vilkår og at udvikle natur- og miljøværdier til gavn for både ejerne og samfundet.

Vi samler skovejere i et fagligt fællesskab om skov og natur.

Vi er den organisation, som varetager skovejernes erhvervspolitiske interesser. Vi er talerøret over for Christiansborg og kommunerne. Vi arbejder politisk for at skovejerne gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove.

Vi er aktiv i omstillingen til et biobaseret samfund. Det sker ved at medlemmerne producerer et miljørigtigt råstof, som er nøglen til den grønne omstilling.

Adresse

Dansk Skovforening
Rådhuspladsen 16
1550 København V

E-mail: info@danskskovforening.dk

CVR: 59198513

Dansk Skovforenings sekretariat ligger i centrum af København fordi en stor del af vores arbejde foregår på Christiansborg, hos myndigheder og hos andre organisationer i byen.