Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne to forskellige forsikringer til din skov:

  • En produktansvarsforsikring
  • En basisforsikring mod stormfald

Læs mere om de to forsikringsprodukter og betingelser her på siden.

Produktansvarsforsikring

Som medlem af Dansk Skovforening kan du tegne en produktansvarsforsikring mod krav, som rettes mod dig når et salgsprodukt påfører skade på anden person eller dennes ting, efter produktet er bragt i omsætning.

Normalt skal en skadevolder have handlet uforsvarligt for at pådrage sig et erstatningsansvar. Det gælder dog ikke for denne ordning. Det sker som en del af skovbrugets handelsmæssige kutymer, som betyder at skovejeren på visse områder har en slags objektivt ansvar, det vil sige ansvar uden skyld.

Fx risikerer en skovejer at skulle erstatte de skærende dele på en savværksmaskine og eventuel personskade hvis en skade skyldes fremmedlegemer i træet, fx søm, hegnsklokker eller lignende.

Følgende salgsprodukter fra skoven er omfattet af forsikringsordningen:

  • Rundt eller groft forarbejdet træ.
  • Juletræer og pyntegrønt.
  • Salg af vildt.
  • De enkelte skovejeres salg af produkter fra skoven, fx urter, svampe, bær og dyrefoder.

Der er tale om en kollektiv produktansvarsforsikring som Dansk Skovforening har aftalt med Codan A/S.

Forsikringen koster cirka 13 øre pr. 1.000 kr. i omsætning pr. år (2020-priser), samt et grundbeløb på 150 kr. pr. år. Priserne justeres årligt i forhold til tilmeldingen til ordningen.

Du kan læse mere om forsikringen og tilmelde dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten:

Hent og indsend tilmelding til produktansvarsforsikring

Download tilmelding til produktansvarsforsikring som word-fil her:

Tilmelding skal indsendes til Dansk Skovforening –  gerne i en mail til: regnskab@danskskovforening.dk

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk chef

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk

Dyrkning af juletræer

Basisforsikring ved stormfald

Hvis du vil gøre brug af den offentlige genplantningsordning efter stormfald skal du have tegnet en basisforsikring.

Basisforsikringen er en sumforsikring, der yder 3.000 kr/ha stormfældet ha. Du skal imidlertid enten have tegnet basisforsikringen senest 31. august 2001 eller senest ½ år efter du har erhvervet skoven. I forbindelse med skovrejsning skal du have tegnet forsikringen senest 5 år efter tilplantningens påbegyndelse.

Alle skovejere kan tegne en basisforsikring gennem Gartnernes Forsikring via Dansk Skovforening. Præmiebetalingen udgør p.t. 5,00 kr./ha for løv og 27,30 kr./ha for nål. Herudover tillægges der et administrationsgebyr.

Læs info-brev om Basisforsikring mod stormfald (PDF-fil).

Hent og indsend begæring om tegning af basisforsikring

Download begæring om tegning af basisforsikring som word-fil her:

Begæring om tegning af basisforsikring med bilag skal sendes til: Dansk Skovforening, att.: Tanja Blindbæk Olsen, e-mail: to@danskskovforening.dk.

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Afdelingsleder

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk

Stormfald nåletræer

Tabsforsikring ved stormfald

Du kan som medlem af Dansk Skovforening også tegne en tabsforsikring, der i tilfælde af stormfald yder erstatning for det lidte tab. Dels de forøgede oprydnings- og oparbejdningsomkostninger, dels det kapitaltab du lider ved, at produktionen afbrydes før normal omdriftsalder.

Forsikringen tegnes for ét år ad gangen.

Forsikringspræmien er afhængig af skovens træarts- og aldersklassefordelingen samt dens geografiske beliggenhed.

Du kan vælge at tegne forsikring for hele skoven eller eventuelt blot for løv eller nål.

Du kan tegne en tabsforsikring på et hvilket som helst tidspunkt.

For tegning af forsikringen skal du logge dig ind på hjemmesiden: http://blueoakinsurance.com/log-ind og som log-in skal du bruge: BlueSkov2018

Kontakt

Tanja Blindbæk Olsen

Afdelingsleder

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk