Udveksling af markedsinformationer i Dansk Skovforenings regi

Konkurrenceloven sætter regler for hvilke markedsmæssige informationer som Dansk Skovforenings ansatte og tillidsvalgte må udveksle på fx foreningens møder.

Konkurrenter og informationsudveksling

Udbydere af samme vare eller tjeneste samt interessenter med sammenfaldende interesser i konkurrencebegrænsninger for et produkt er i princippet konkurrenter.

I den forstand er medlemmer af Dansk Skovforening konkurrenter. Det gælder i alle sammenhænge, så den gode kollega, studiekammeraten og den gamle ven kan alle være konkurrenter.

Konkurrencestyrelsen som forvalter konkurrenceloven, fokuserer især på informationsudveksling mellem markedets forskellige interessenter. Informationsudvekslingen må ikke medføre samordnet praksis, svække konkurrencen eller reducere den usikkerhed om konkurrenternes prisadfærd som er en forudsætning for en fri konkurrence på markedet.