Meld dig ind i Dansk Skovforening

I Dansk Skovforening repræsenterer vi de danske skovejeres politiske interesserer.

Vi fremmer og formidler skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

Vi har brug for flere medlemmer for at styrke det politiske arbejde. Meld dig ind og bliv del af et stærkt netværk af danske skovejere.

Jo flere vi er, jo stærkere står de danske skove

Kontakt

Anders Frandsen

Direktør

Telefon: 3048 8450

E-mail: af@danskskovforening.dk

Indmeldelsesformular

Udfyld indmeldelsesformularen og bliv medlem i Dansk Skovforening:

Kontingent

Kontingentet fastsættes efter medlemstype og er desuden fradragsberettiget.

Skovejende medlemmer

Ejere af skov og natur kan blive medlemmer med en række medlemsfordele.

Kontingentet er fradragsberettiget.

Læs om fordele for skovejende medlemmer af Dansk Skovforening:

Personlige medlemmer

Vi tilbyder også medlemskab til personer der ikke ejer skov og som ønsker at følge og bidrage til Dansk Skovforenings arbejde. Et personligt medlemskab inkluderer et abonnement på Skoven og digitale Nyhedsbrev. Du kan som personligt medlem selvfølgelig deltage på vores generalforsamlingen (1 stemme), ekskursioner og skovkredsmøder.

Personligt medlemskab giver dog ikke adgang til medlemsafdelingen på hjemmesiden.

Vi tilbyder en særlig rabat til pensionister og studerende.

Virksomheder

Vi tilbyder også medlemskab til virksomheder med interesse i vores arbejde og i de fordele vi kan tilbyde.

Vilkårene for virksomhedsmedlemskaber aftaltes individuelt. Kontakt os på af@danskskovforening.dk

Kommuner

Vi ønsker at være organisation for hele det danske skovbrug, også det kommunale. Dansk Skovforening tilbyder derfor skovejende kommuner en associeringsaftale med nedsat kontingent i forhold et ordinært medlemskab.

Medlemsfordele for kommunen

En associeringsaftale giver kommunen de samme muligheder som et ordinært medlemskab, fx:

  • Fri adgang til møder og ekskursioner i netværket for kommuner der ejer skov. Arrangementerne sætter særlig fokus på kommunernes muligheder og udfordringer som skovejere.
  • Mulighed for at påvirke vores politiske arbejde for de kommunale skove.
  • Fuld stemmeret og abonnement på Skoven og Skoven-Nyt.

Kontingent for kommunen

En associeringsaftale for kommuner vil som udgangspunkt indebære en reduktion på kontingentet på 50 % i forhold til et ordinært medlemskab. Minimumskontingentet for en associeringsaftale udgør det laveste beløb af enten:

  • (1) 4.060 kr. (2023-niveau) der reguleres med samme procentsats som for private skovejere.
  • (2) et kontingent beregnet på grundlag af kontingentsatserne for private skovejere.

Der er mulighed for tillægsydelser, fx ekstra abonnementer på tidsskrifter og nyhedsbreve, mod en merpris.

Yderligere oplysninger

Du kan altid rekvirere vores informations og -indmeldelsesmateriale ved at kontakte os. Vi fortæller meget gerne om vores arbejde og om mulighederne i et medlemskab.