Skovbrugets Indkøbsguide

Leverandørregister for skovbrug i Danmark

Skovbrugets Indkøbsguide findes både som hæfte og på internettet www.skovguide.dk. Du finder virksomheder, leverandører og organisationer i to oversigter –opdelt dels efter produkter, dels efter leverandørens navn.

Skovbrugets Indkøbsguide udsendes til SKOVENs abonnenter hvert år i december sammen med Skoven. Andre kan købe guiden ved at kontakte Liselotte Nissen, Dansk Skovforening på: lln@danskskovforening.dk.

Priser for optagelse i guiden

Optagelse i produktoversigten med firmanavn, adresse, telefon og e-mail er GRATIS i op til 3 produkter. Yderligere oplysninger fx hjemmeside, mobiltelefon o.s.v. kan købes for 75 kr. pr oplysning/linie. Optagelse under flere produkter end de 3 gratis: 75 kr. oplysning/linie.

I produktoversigten kan firmaerne få ramme om teksten, logo og farve med.

Priser for trykt version af guiden

  • Ramme i sort: 200 kr. Ramme i farve: 200 kr. plus farvetillæg (se nedenfor).
  • Logo i sort: 300 kr. Plus evt. farvetillæg (se nedenfor) og yderligere firmaoplysninger i sort: 75 kr. pr. oplysning/linie.
  • Farvetillæg: Grøn (standard-farve) som i tidligere Indkøbsguide: + 300 kr. Andre enkeltfarver: + 700 kr. pr. farve. 4- farvetryk: + 2.000 kr. Farver kan anvendes i tekst, logo og ramme.

Alle priser er ekskl. moms.

Optagelse i leverandøroversigten er gratis med firmanavn og de produkter firmaet er optaget under i produktoversigten.

Priser for netversion

Det koster 100 kr at blive optaget i Indkøbsguidens netversion.

Redaktion

Rådhuspladsen 16,
1500 København

Malene Breusch Hansen
Tlf.: 2623 2195
mh@danskskovforening.dk

Liselotte Nissen
Tlf.: 2247 2743
lln@danskskovforening.dk

Annoncer i Dansk Skovforenings tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings medier kommer dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og i Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer kortakt:

Liselotte Nissen, Tlf.: 2247 2743, E-mail: lln@danskskovforening.dk