Skovbrugets Indkøbsguide

Leverandørregister for skovbrug i Danmark

Skovbrugets Indkøbsguide findes både i en trykt udgave og som en netversion på www.skovguide.dk. Du finder virksomheder, leverandører og organisationer i to oversigter –opdelt dels efter produkter, dels efter leverandørens navn.

Skovbrugets Indkøbsguide udsendes til SKOVENs abonnenter hvert år i december sammen med Skoven. Andre kan købe guiden ved at kontakte Liselotte Nissen, Dansk Skovforening på: lln@danskskovforening.dk.

Priser for trykt version af guiden

  • Optagelse med virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer, e-mail og hjemmeside for hvert produktkategori, du ønsker optagelse under 150 kr.
  • Ramme i sort: 200 kr.
  • Logo i sort: 300 kr. Plus evt. farvetillæg
  • Farvetillæg: 300 kr.

Derudover kan du tilkøbe 1/1 eller 1/2 sides annonce i den trykte udgave. Det koster hhv. 3.000 kr. og 2.000 kr.

Priser for netversion

Det koster 200 kr. at blive optaget i Indkøbsguidens netversion.

Alle priser er ekskl. moms.

Redaktion

Rådhuspladsen 16,
1500 København

Malene Breusch Hansen
Tlf.: 2623 2195
mh@danskskovforening.dk

Liselotte Nissen
Tlf.: 2247 2743
lln@danskskovforening.dk

Joakim Bisgaard Jensen
Tlf.: 4280 1141
jb@danskskovforening.dk

Annoncer i Dansk Skovforenings tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings medier kommer dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og i Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer kortakt:

Liselotte Nissen, Tlf.: 2247 2743, E-mail: lln@danskskovforening.dk