Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse er et vidensbaseret partnerskab mellem Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerne, som arbejder for en bæredygtig anvendelse af dansk træ til energiformål – herunder muligheden for at fortrænge fossile brændsler.

Partnerskabet arbejder på at bringe faglig evidens ind i debatten om træ til energi, og står blandt andet bag bestilling af faglige rapporter fra forskerverdenen.

Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse har følgende associerede partnere: Danske Maskinstationer og Entreprenører, Dansk Fjernvarme, HOFOR, Ørsted og Green Power Denmark.

Kontakt

Gertrud Græsbøll Weimann

Politisk konsulent, Dansk Skovforening

Mobil: 2724 3738
E-mail: gw@danskskovforening.dk

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk chef, Dansk Skovforening

Mobil: 2537 1977
E-mail:
to@danskskovforening.dk