Skilte med adgangs- og ordensreglerne i skoven

DET ER I ØJEBLIKKET IKKE MULIGT AT BESTILLE SKOVSKILTE

ALTERNATIV: BESTIL NY KLÆBER TIL EKSISTERENDE SKILT

Hvis man som skovejer ønsker blot at udskifte klæberen på et eksisterende skilt med det nye design, kan den nye klæber erhverves ved at kontakte skilteproducenten www.pe-andreassen.dk. En ny klæber koster ca. 60 pr. styk. Dette ligger uden for den offentlig betalte ordning.

Skilteordning

Private skove kan gratis bestille skilte med Naturbeskyttelseslovens adgangs- og ordensregler. Skiltene sættes op ved skovens indgang.

Skiltet er udformet på ny ultimo 2022 med fokus på mere synlighed og større læsbarhed.

Skiltene og fragten betales af en bevilling fra Miljøstyrelsen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Liselotte Nielsen, lln@danskskovforening.dk