Presserum

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

Kontakt

Er du journalist og har du spørgsmål til Dansk Skovforening kan du kontakte:

Designguide

Klik her for at komme til Dansk Skovforenings desginmanual, hvor du bl.a. kan hente logo-filer.

Formål

Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Dansk Skovforening kan have ejerandele i foreningens datterselskab(er).

Vision

Dansk Skovforening er et interessefællesskab, som sikrer at skov- og naturejere belønnes for at skabe værdier – og derved motiveres til at skabe yderligere værdier i skovene og naturen.

Mission

At fremme skov- og naturejernes viden, handlefrihed, omdømme og muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.