Skoven

– Dansk Skovforenings magasin

Skoven er er medlemsblad for Dansk Skovforening og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning. Det indeholder artikler om bl.a. skovdyrkning, dyre- og planteliv, naturpleje, skovøkonomi, lovgivning samt skov- og naturpolitik og debatindlæg fra aktører på området.

Et abonnement på Skoven omfatter alle trykte udgaver af magasinet samt Dansk Skovforenings nyhedsbrev, der udkommer en gang om ugen.

Skovejende medlemmer af Dansk Skovforening modtager to abonnementer gratis som led i medlemskabet, mens personlige medlemmer modtager ét abonnement, og alle interesserede kan tegne abonnement direkte, uden at være medlem. Et abonnement koster 700 kr. inkl. moms (2022). Prisen reduceres, hvis du begynder dit abonnement i løbet af året – et abonnement fra maj og året ud koster derfor fx 2/3 af et helt års abonnement. Der kan tegnes abonnement med 80 kr. i rabat til personer med tilknytning til skovejende medlemmer samt medlemmer af Skovdyrkerforeningerne. Studerende kan tegne et abonnement til særpris – kontakt Dansk Skovforening for yderligere info. Betaling opkræves hvert år i januar, og hvis ikke vi hører fra dig, fortsætter abonnementet automatisk fra år til år.

Annoncér i magasinet Skoven

Med en annonce i Skoven kommer du i kontakt med alle inden for det praktiske skovbrug.

Adresseændring

Husk at melde adresse og e-mail ændringer til redaktionen på lln@danskskovforening.dk

Bestil abonnement på Skoven og vores nyhedsbrev

Kontakt Liselotte Nissen,
lln@danskskovforening.dk eller telefon 2247 2743

Annoncér i Skoven og vores digitale nyhedsbrev

Med en annonce i Skoven og vores nyhedsbrev Nyt fra Dansk Skovforening kommer du i kontakt med alle inden for skovbrug. Her på siden kan du blandt andet læse om:

  • priser
  • rabatter
  • frister
  • oplag

Annoncepriser

Alle priser er baseret på færdigt materiale. Hvis du ikke har en færdig annonce, hjælper vi gerne med opsætning mod et mindre gebyr. Indsend tekst samt evt. logo, tegninger, fotos mv.  og angiv størrelse. Kontakt redaktionen og aftal nærmere. Der er ikke gebyr for evt. opsætning af stillingsannoncer.

Det er også muligt at udsende brochurer mv. som indstik i Skoven.

Priser på printannoncer:

1/1 sides annonce 11.450 kr.
1/2 sides annonce 7.800 kr.
Bannerannonce (Ca. 1/6 side) 5.750 kr.

Priser digitale annoncer i nyhedsbrev:

Bannerannonce 3.150 kr.
Topbanner 4.150 kr.
Arrangement- og stillingsannoncer første indrykning 4.150 kr.
Arrangement- og stillingsannoncer Efterfølgende indrykninger 2.100 kr.

Bemærk, at prisen for stillings- og arrangementsannoncer også dækker, at stillingen/arrangementet ligger fast i kalenderen i nyhedsbrevet og på danskskovforening.dk frem til fristens udløb/arrangementets afholdelse.

Rabatter

  • 5 % ved samlet ordre på 3 annoncer
  • 10 % ved samlet ordre på 6 annoncer

Der kan indrykkes forskellige annoncer, og indholdet kan aftales fra gang til gang, blot indrykningstidspunktet er aftalt.

Udgivelse

Magasinet Skoven udkommer i slutningen af marts, juni, september og december.

Nyhedsbrevet udkommer hver fredag formiddag.

Frister

Frist for aflevering af materiale til de fire årlige trykte udgaver af Skoven er hhv. 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. Materiale indsendes til redaktionen.

Frist for aflevering af materiale til nyhedsbrevet er torsdag kl. 12.00.

Oplag

Ifølge Danske Mediers Oplagskontrol – kontrolperiode 2021/2022: 2296 abonnenter.

Annoncér i magasinet Skoven

Med Dansk Skovforenings magasin og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Kontakt om annoncer:
Liselotte Nissen, Tlf.: 2247 2743, E-mail: lln@danskskovforening.dk