Politisk arbejde

Det politiske arbejde er vores kerneområde.

Vi er den organisation der varetager skov- og naturejernes erhvervspolitiske interesser.

Vi er talerøret over for Christiansborg og myndighederne.

Vi arbejder politisk for at skovejerne gennem et aktivt ejerskab har størst mulig handlefrihed til at producere træ og natur i deres skove.

Vores aktiviteter

Vores politiske arbejde består af en lang række aktiviteter, som ikke altid er synlige for medlemmerne:

 • Vi overvåger og kommenterer kommende lovgivning, der kan påvirke skovbruget. Det tæller alt fra natur-, vand- og miljølovgivning til skatte- og erhvervslovgivning.
 • Vi påvirker ny lovgivning, fx gennem møder og anden dialog med politikere, alliancer med andre parter, høringssvar og omtale i medierne.
 • Vi forfølger dårlig lovgivning og administrative afgørelser der forringer skovejernes retsstilling og skovbrugets muligheder. Det kan være detaljer i skattelove, tilskudsordninger, bekendtgørelser, kendelser i Natur- og Miljøklagenævnet og mange andre regler.
 • Vi informerer medlemmerne om skovpolitik og lovgivning af betydning for skovbruget.
 • Vi informerer omverdenen, fx politikere og medier, om skovbrugets vilkår og synspunkter.
 • Vi deltager i både nationale, regionale og lokale råd og udvalg.
 • Vi deltager i projekter og samarbejder.
 • Vi hjælper vores frivillige repræsentanter, fx i kommunale råd og udvalg.

Bestyrelsen beslutter hvert år de prioriterede indsatsområder.

Du kan læse mere om vores sager og vores politiske arbejde i årsberetningerne fra Dansk Skovforening.

Du kan også følge med i vores løbende arbejde på Facebook og Twitter eller tilmelde dig vores nyhedsservice, hvor du løbende får nyheder om vores aktuelle arbejde.

Kontakt

Anders Frandsen

Direktør

Mobil: 3048 8450

E-mail: af@danskskovforening.dk

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk chef

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk

Repræsentation i udvalg

Dansk Skovforening er repræsenteret i en lang række nationale, regionale og lokale udvalg og råd.

Høringssvar og breve

Se vores høringssvar og breve til politikere på siden: Høringer, svar og breve.

Værdigrundlaget for vores politiske arbejde

Dansk Skovforening arbejder for at fremme skov- og naturejernes muligheder for at skabe værdier i skovene og naturen.

Skovene har mange og vidt forskellige værdier, fx træ, natur og oplevelser. Vi tager i vores arbejde ikke stilling til hvilke værdier der er de vigtigste, det overlader vi til den enkelte ejer.

Der er mange redskaber, som fremmer udviklingen af skovenes værdier:

 • Ejerskab der sikrer kontinuitet og langsigtet ansvarlighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.
 • Økonomi der sikrer bæredygtighed og mangfoldighed i udviklingen af skovenes og naturens værdier.
 • Faglig viden og åbenhed der sikrer kvalitet i udviklingen af skovenes og naturens værdier.
 • Handlefrihed der sikrer motivation og kreativitet for skovenes og naturens ejere og ansatte.
 • Et omdømme for skovenes og naturens ejere og ansatte der sikrer omverdenens tillid, lydhørhed, samarbejde og betaling for skovenes produkter.

Vores politiske arbejde er udelukkende betalt af medlemmernes kontingenter.