Anbefalinger til skovejere

Dansk Skovforening arbejder for at sikre skovejerne det bedst mulige omdømme for derved at beskytte ejernes handlefrihed og indtjeningsmuligheder.

Vi ønsker derfor at forebygge konflikter mellem skovejere og omverdenen der hviler på fordomme og misforståelser. Vi vil finde konstruktive løsninger på konflikter, der hviler på reelle interessemodsætninger.

Vi har derfor en række anbefalinger til skovejere.