Skovøkonomisk tabelværk

Dansk Skovforening udviklede sammen med flere af skovbrugets aktører i år 2000 et PC program, der kan støtte administratorer af skov i økonomiske kalkulationer. Det er opdateret i 2003.

Hvad kan programmet?

Tabelværket kan bruges til at definere:

 • Tilvækstoversigter
 • Kulturmodeller
 • Sortimentsomkostninger
 • Priser
 • Sortimentsudfald

for vedproducerende træarter og pyntegrøntarter.

På det grundlag beregner programmet

 • Omsætningsbalancer
  (Betalingsrækker over indtægter og udgifter, opdelt i en række perioder)
 • Venteværdier
  (Fremtidige indtægter og udgifter
  diskonteret til et givet udgangsår)
 • Investeringens interne forrentning
 • Weizerprocent på et givent tidspunkt
  (Forrentning ved at lade bevoksningen
  vokse videre en kort periode frem for at afdrive den)

Programmet forudsætter kendskab til skovøkonomiske principper og begreber. Du kan tilrette baggrundsdata så det passer til aktuelle priser og lokale forhold.

Pris

Hele programpakken koster 2200 kr. for skovejere med en fast aftale med HedeDanmark eller medlemmer af Skovdyrkerforeningen eller Dansk Skovforening.

Prisen for ikke-medlemmer er 3100 kr.

Opdateringen fra starten af år 2003 kan købes for 300 kr., hvis man har en tidligere version af programmet.

Mere information

Tanja Blindbæk Olsen

Erhvervspolitisk chef

Telefon: 2537 1977

E-mail: to@danskskovforening.dk