Udgivelser

Dansk Skovforening udgiver magasinet Skoven, som er foreningens medlemsblad og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning. Desuden udsender vi Dansk Skovforenings nyhedsbrev “Nyt fra Dansk Skovforening” hver fredag.

Bestil abonnement på Skoven og nyhedsbrev

Liselotte Nissen

Telefon: 2247 2743

E-mail: lln@danskskovforening.dk

Træsektorens samfundsbidrag

I sektoranalysen “Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” kortlægges træsektorens betydning for Danmarks økonomi.

Produkter

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer, købe kort og skilte med mere.

Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer i forbindelse med stormfald og produktansvar.

Bøger og hæfter

Køb bøger og hæfter der henvender sig til studerende samt personer med interesse i skov og skovbrug.

Skovskilte

Private skove kan gratis bestille de grønne skilte med Naturbeskyttelseslovens adgangs- og ordensregler.

Skovøkonomisk tabelværk

Et PC program der kan støtte administratorer af skov i økonomiske kalkulationer.

Annoncer i Dansk Skovforenings tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings tidsskrifter og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer  kontakt:
Liselotte Nissen, Tlf.: 2247 2743, E-mail: lln@danskskovforening.dk