Natura 2000

Natura 2000 er fællesbetegnelsen for naturområder i Europa, der er udpeget gennem EU´s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv.

Formålet med Natura 2000-områderne er at bevare og beskytte vilde dyre og plantearter, som er sjældne, truede eller som er karakteristiske for Europa.

Aktuelt: Download læsevejledning til Natura 2000-skovplaner for 2022 (PDF-fil).

Gratis rådgivning

Dansk Skovforening hjælper gratis ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer med at:

  • Få overblik over områdeudpegningen.
  • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
  • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
  • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områderne

Kontakt

For spørgsmål angående Natura 2000 kan du kontakte:

Tanja Blindbæk Olsen

Telefon: 3378 5214

E-mail: to@skovforeningen.dk

Marie-Louise Bretner

Telefon: 3378 5207

E-mail: mlb@skovforeningen.dk