Skovpolitisk konference på Christiansborg

Dato: 29. november 2023

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Dagens emne: Hvordan får vi 250.000 ha ny skov i Danmark?

Frist for tilmelding: fredag den 24. november 2023

Tilmelding

Tilmeld dig til Dansk Skovforenings skovpolitiske konference på Christiansborg 2023