Medlemsmøde: Kan jeg sælge min skovs optag og lager af kulstof?

Tid: Tirsdag den 20. september kl. 13-16.
Sted: Rohden Gods, Rohdenvej 4 – 7140 Stouby, Indkørsel af ”rød port” ved ankomst.
Tilmeldingsfrist: Søndag den 18. september til mj@danskskovforening.dk.

Skovens væsentlige bidrag til løsningen af klimakrisen er bredt accepteret politisk både i Danmark, i EU og på internationalt plan. Særligt skovens evne til at optage CO2 og lagre kulstof, når den vokser, og muligheden for efterfølgende at lagre kulstoffet varigt i byggematerialer og møbler er i fokus. Det har stor værdi for samfundet.

Muligheden for at værdisætte de enkelte skovens bidrag og omsætte CO2-enhederne enten på det frie marked eller i en statsfinansieret model er et spørgsmål, der stadigt hyppigere dukker op.

Hvordan kan skovens bidrag opgøres? Hvor lang tid skal opgørelsen dække? Skal det være additionelt? Og i givet fald til hvad? Hvem er de potentielle købere? Og hvem afgør, om man overhovedet kan sælge skovens CO2-optag?

Spørgsmålene er mange, og der er mange overvejelser, som skal gøres i forbindelse med at finde den gode og troværdige metode til at opgøre det på, som egner sig til henholdsvis skovrejsning og eksisterende skov.

Derfor afholder Dansk Skovforening et medlemsmøde, hvor vi har inviteret en række aktører, der arbejder med opgørelse og salg af CO2-enheder fra skoven, for at give et overblik over de nuværende og fremtidige muligheder for at værdisætte og omsætte skovenes klimabidrag.

På EU-niveau arbejdes der med udvikling af en standard for certificering af CO2-optag og lagring, og i Danmark arbejder Klimaskovfonden med en model for opgørelser i forbindelse med skovrejsning. I udlandet findes flere standarder og modeller for opgørelse af drivhusgas udledninger.

På mødet vil der være følgende oplæg:

 • Velkomst
  v/ Dansk Skovforenings Direktør, Anders Frandsen
 • Det grundlæggende og vejen mod 2050
 • Frivillig klimakompensation
  v/ fuldmægtig Johan Møller Nielsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
 • Det nationale regnskab og klimaeffekt for/af skov og skovdrift
  v/ associate Professor Niklas Scott Bentsen, Københavns universitet
 • ESGreentool
  v/ klimachef Hans Roust Thysen, SEGES
 • Vejen mod en standard for bidrag til den danske klimaindsats ved skovrejsning
  v/ direktør Poul Erik Lauridsen og chefkonsulent Lea Ravnkilde Møller, Klimaskovfonden
 • Nye skove – nye ydelser
  v/ klimapartner Casper Sandfeldt, Hedeselskabet
 • En ekstra indtjening via et kreditmarked
  v/ CEO/Founder Jaan Sepping, Ecobase

Nyheder fra Dansk Skovforening

Du kan læse og modtage nyheder fra os via disse kilder: