Skovtur 2024: Hvordan kan vi få skovens forretningsområde til at vokse? 

Træproduktion er langt fra den eneste økosystemtjeneste, skovene leverer. Men kan vi også gøre de andre økosystemtjenester til en forretning i skoven? Og i så fald: Hvordan skaber vi et marked for fx biodiversitet?   

De spørgsmål er i centrum, når Dansk Skovforening traditionen tro inviterer til årets store skovtur.  

Og det er spørgsmål, som i stigende grad bliver mere relevante i takt med, at der indfases flere krav til virksomheder om at rapportere, hvordan deres forretning påvirker samfundet omkring dem.

Fra årsskiftet trådte krav om såkaldt ESG-rapportering i kraft for de største virksomheder i EU. Det betyder, at virksomheder med flere end 500 medarbejdere nu skal rapportere på flere forskellige bæredygtighedsparametre, herunder virksomhedens påvirkning af klima og miljø. Og fra 2026 vil kravet gælde alle børsnoterede virksomheder og virksomheder i regnskabsklasse D og C-stor, mens standarden er frivillig for små og mellemstore ikke-børsnoterede virksomheder. 

På grund af kravene er virksomheder i stigende grad beviste om deres aftryk på fx natur, biodiversitet og klima og værdien i at styrke virksomhedens grønne profil ved at finansiere grøn handling – men virksomhedernes mulighed for konkret handling kræver adgang til jord. Og her er skovene et oplagt sted at vende sig mod, for udover træproduktion bidrager de også med fx CO2-optag, friluftsliv og biodiversitet. 

På årets store skovtur sætter Dansk Skovforening derfor fokus på udvikling og salg af økosystemtjenester med fokus på biodiversitet: Hvad er mulighederne for at gøre fremme af biodiversitet til en vare på linje med træ i skovens samlede produktion?  

Skovturen foregår i år på Tirsbæk Gods fredag den 31. maj. Vi mødes ved Slotsstalden Tirsbæk Gods, Tirsbækvej 135, 7120 Vejle Ø, GPS-adresse: Tirsbækvej 159.

Vi begynder indendørs med en række faglige oplæg, som skal give grundlag for diskussion og erfaringsudveksling, når vi efter frokost tager i skoven.  

Program   

Kl. 9.30 Velkommen

 • v. Hans Henrik Algreen-Ussing, ejer af Tirsbæk Gods, og formand for Dansk Skovforening, Peter A. Busck

Kl. 9.40 Hvad er kravene til virksomheder? – Og jordejerne?

 • Krav til at låne penge, til data for bæredygtighed og ESG-rapportering.
  v. landbrugsdirektør hos Nykredit Viborg, Torben Lauridsen

Kl. 10.00 Kan biodiversitet og andre økosystemtjenester generere indkomst til skovejerne?

 • Potentialet for markedsbaserede instrumenter som nøglen til at skabe skræddersyede incitamenter for skovejere til at forvalte deres skov i forhold til optimering af fx biodiversitet eller andre økosystemtjenester efterspurgt af samfundet.
  v.
  lektor Thomas Lundhede, KU IFRO

Kl. 10.20 Hvordan skal incitamenterne skrues sammen for at være interessant for lodsejeren?  

 • Dansk Skovforenings arbejde for at sikre frivillige og positive incitamenter til sikring af biodiversitet
  v. direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen
 • Om biodiversitetscertificering, erfaringer med lodsejeres aftaler om biodiversitetstiltag og rådgivers rolle i beslutningerne
  v. Laura Bjerre Jordans, skov- og landskabsingeniør hos HedeDanmark, og Lars Bjerre Hansen, regionschef hos HedeDanmark

Kl. 11.00 Hvordan skal biodiversitetsproduktet være skruet sammen for at interessere virksomhederne?

 • Valg og fravalg i forbindelse med køb og etablering af 35 ha skov og biodiversitet
  v.  Daniella Schmidt, strategisk virksomhedsaktivist 
  hos energivirksomheden SEF/SEF-fonden
 • Undersøgelse af muligheder for salg af biodiversitet 
  v. Sofie Tind, senior forest advisor hos WWF   

11.30 Frokost og introduktion til Tirsbæk Gods Skov

12.15 Skovtur     

 • Natura 2000-udpegning
  – Skovbegravelser på et Natura 2000-areal? Hvad kan kombineres – natur og kultur?
  v. Hans Henrik Algreen-Ussing, ejer af Tirsbæk Gods
 • Biodiversitetstiltag i den dyrkede skov og biodiversitetsordninger
  – Hvordan kan biodiversitet tænkes ind i den dyrkede skov?
  v. Martin Schier Christiansen, MSc. i biologi
 • Eksisterende ordninger i offentlig regi
  – Natura 2000-handleplaner og urørt skov
  v. Ditte Galsgaard, Miljøstyrelsen
  – Tilskud til skov med biodiversitetsformål
  v. Henrik Ballegaard, Landbrusstyrelsen
 • Andre økosystemtjenester fra skoven – CO2-lagring
  – CO2-lagring i eksisterende skov? EU Carbon Farming og ændret skovforvaltning
  v. Mathias Lykke Nygård Johansen, politisk konsulent i Dansk Skovforening
 • Registrering/monitorering af biodiversitet
  – Monitering af omstilling fra konventionel drevet nåleskov til naturnær forvaltning i projekt Life4Forest
  v. Ditlev Otto Juel Reventlow, postdoc ved IGN på KU
  – Integration af økosystemdata: Hvordan samler vi puslespillet med de nødvendige brikker for at sikre troværdig dokumentation og verifikation af naturbaserede projekter?
  v. Bolette Brix Pedersen, commercial lead, Aeon Group

Kl. 15 Kaffe, kage og afrunding 

Klik her for at tilmelde dig

Der er lukket for tilmelding