Dansk Skovforening inviterer i samarbejde med Jonna og Anders Ahrenfeldt til skovkredsmøde og ekskursion tirsdag den 13. juni 2023

I 2022 fik vi en ny regering. Regeringsgrundlaget indeholder en række ambitiøse målsætninger af interesse for skovejere og skovbrug. Det gælder både målsætningen om rejsning af yderligere 250.000 ha skov, ambitiøse målsætninger for CO2-reduktion på 70 pct. i 2030 og 110 pct. i 2050 samt udarbejdelse af en ny natur- og biodiversitetslov.

Anders Frandsen, direktør i Dansk Skovforening, præsenterer en analyse af regeringen og regeringsgrundlaget, og hvad det betyder for Dansk Skovforenings medlemmer. Derudover vil Tanja Olsen, erhvervspolitisk chef, og Anders Frandsen berøre en række andre emner af interesse for skovejere, bl.a. udvikling af et nyt skovskilt, de nye ejendomsvurderinger, det igangværende arbejde med § 25-registreringer og resultatet af EU’s revision af EU-direktivet om fornybar energi, der sætter rammerne for afsætning af flis til energi.

Dagsorden

Kl. 13.00 Velkommen til Skovkredsmøde på Hostrup Hovedgård v. Anders Ahrenfeldt.

Kl. 13.05 Introduktion til Hostrup Hovedgård v. Anders Ahrenfeldt.
Vi går en lille tur og ser på skov og natur. Vi hører om udvikling fra traditionel kvæggård til en drift med mere fokus på miljø og natur, herunder omlægning af gammel havbund til natur, naturpleje, skovbegravelse mv.

Kl.13.45 Skovkredsmøde i Riddersalen. Kaffe og kage kan købes.

Kl.13.50 Valg af skovkredsformand. Skovkredsformanden findes ved afstemning på mødet. Medlemmer af Dansk Skovforening er velkommen til at stille op. Valgperioden er 2 år.

Kl. 14.00 Orientering om Dansk Skovforenings prioriterede emner og politisk status v. Anders Frandsen.

Kl. 15.00: Udveksling af erfaringer fra skovkredsen:

  • Hvordan opleves skovgæsterne pt.? Den almindelige individuelle gæst, er presset fra Covid-19 taget af?
  • Bæredygtighedskrav til flis – er de til at håndtere?
  • Kronvildt/vandboringer (BNBO-aftaler)/svampeplukkere/andet …?

Kl. 15.50 Eventuelt og afrunding

Tidspunkt: 13. juni 2023 kl. 13.00

Sted: Hostrup Hovedgaard, Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup. Vi mødes på parkeringspladsen ved hovedbygningen.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 8. juni til Marie-Louise Bretner på mlb@skovforeningen.dk