Udgivelser

Dansk Skovforening udgiver magasinet Skoven, som er foreningens medlemsblad og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning. Desuden udsender vi Dansk Skovforenings nyhedsbrev Skoven-Nyt én gang om ugen.

Bestil abonnement på Skoven og Skoven-Nyt

Liselotte Nissen

Telefon: 3378 5215

E-mail: lln@danskskovforening.dk

Skoven

Skoven er er medlemsblad for Dansk Skovforening og samtidig et magasin for alle med tilknytning til skovbrug og naturforvaltning.

Skoven-Nyt

Skoven-Nyt er et nyhedsbrev, som bliver udsendt til medlemmer og abonnenter hver torsdag.

Skovbrugets Indkøbsguide

Leverandørregister for skovbrug i Danmark – udsendes til SKOVENs abonnenter hvert år i november.

Bøger og hæfter

Køb bøger og hæfter der henvender sig til studerende samt personer med interesse i skov og skovbrug.

Private Skoves Økonomi

Statistikken “Private Skoves Økonomi” udgives som PDF-fil og kan købes af Dansk Skovforening. Prisen er 250 kr. + moms for ikke-medlemmer. Bestilling sendes til info@danskskovforening.dk.

Træsektorens samfundsbidrag

I sektoranalysen “Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien” kortlægges træsektorens betydning for Danmarks økonomi.

Produkter

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer, købe kort og skilte med mere.

Forsikring af skov

Du kan gennem Dansk Skovforening tegne forsikringer i forbindelse med stormfald og produktansvar.

Køb kort og skilte

Dansk Skovforening sælger diverse sankekort, ridekort, skilte med mere til skovejere.

Skovskilte

Private skove kan gratis bestille de grønne skilte med Naturbeskyttelseslovens adgangs- og ordensregler.

Skovøkonomisk tabelværk

Et PC program der kan støtte administratorer af skov i økonomiske kalkulationer.

Annoncer i Dansk Skovforenings tidsskrifter

Med Dansk Skovforenings tidsskrifter og Indkøbsguiden har du gode muligheder for at få dit budskab ud til skovbranchen.

Du kan annoncere i: Tidskriftet Skoven, Skoven-Nyt og Skovbrugets indkøbsguide.

Vedrørende annoncer  kontakt:
Liselotte Nissen, Tlf.: 3378 5215 , E-mail: lln@danskskovforening.dk