Skov bidrager til FN’s Verdensmål

FN´s verdensmål udgør 17 mål og 169 delmål, og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden.

Dansk Skovforeningen sætter med ”Skov bidrager til Verdensmålene” fokus på skovenes positive bidrag til en bæredygtig udvikling.

Verdensmålenes bidrag til at belyse skovens muligheder

Verdensmålene anerkender skovenes positive bidrag til en bæredygtig udvikling gennem en aktiv brug af naturressourcen. Verdensmålene viser verdens behov og bidrager med ideer og visioner for måden at bruge skovene på.

Nærværende kampagne er målrettet danske skove. Velvidende at det kræver en fælles, global og integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater på verdensplan.