Dyr på vejene – presses ud af ivrige skovgæster

Danskerne besøger skovene som aldrig før på grund af den omfattende nedlukning, og det presser og stresser skoven dyr. Der er behov for at fortælle danskerne om adgangsreglerne til skovene.

Der er gang i vandrestøvlerne, huer og vanter er monteret. Danskerne er i skoven som aldrig før. Særligt den forgangne weekend, hvor solen stod højt, fik danskerne ud i skovene. Den omfattende nedlukning af samfundet har ligesom i foråret givet et meget højt antal skovgæster.

Men vandringen mod skovene har en pris. Skovens dyr er pressede af de mange skovgæster. Gisselfeld Kloster er et af de steder, hvor de mærker konsekvenserne. Godsforvalter Jens Risom, Gisselfeld Kloster:

Vi kan se hjortevildt stresse rundt ude på vejene og stå forvildet ude på markerne i forsøg på at komme væk. Vi har også aflivet stressede dyr. Og vores ynglende havørne, der i disse dage gør klar til deres ynglesæson, bliver konstant forstyrret.

Folk skal holde sig på stierne, som reglerne siger. Det gælder også skiløbere. Dyrene er sultne lige nu på grund af vinteren og har brug for fred. Det får de ikke, men bliver drevet rundt af mennesker. Vi skal passe på skovens dyr.

Dansk Skovforening, der organiserer skovejerne, får lige nu mange henvendelser fra medlemmer, der har udfordringer med et usædvanligt højt antal gæster, fortæller direktør Jan Søndergaard:

Mange skovgæster har svært ved at overholde adgangsreglerne og vise hensyn. Det handler om adfærd i skoven, løse hunde, parkeringskaos og at nogle gæster ikke vil tage imod henstillinger om at ændre adfærd.

Hos Dansk Skovforening efterlyser direktør Jan Søndergaard en fælles indsats for at fortælle danskerne om, hvordan de tager hensyn til både natur og andre skovgæster, når de er på tur:

Vi har brug for hjælp til at fortælle danskerne, hvordan de er gode skovgæster. Loven siger, at der er offentlig adgang til de private skove, og derfor har vi også nogle regler for, hvordan tingene skal foregå. Men vi vil gerne have de offentlige myndigheders hjælp til i højere grad til at sprede budskabet om god adfærd og de regler, der gælder. Mange foreninger har også god kontakt med de danskere, der har et aktivt fritidsliv i skovene. De kan også hjælpe budskaberne på vej.

Adgangen til de private skove er reguleret af adgangsregler. Reglerne siger, at blandt andet, at man som gæst skal holde sig på stierne, at man ikke må lave bål og at hunden skal være i snor. Ca. 70 procent af de danske skove er ejet af private.

Yderligere oplysninger hos

 • Jens Risom, godsforvalter, Gisselfeld Kloster, telefon 4017 1187
 • Jan Søndergaard, direktør i Dansk Skovforening, telefon 4020 0597

Fakta: De væsentligste regler adgangen til de private skove

 • Du må færdes til fods og cykle på egnede veje og stier i private skove fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må tage din hund med i skoven, og den skal altid være i snor
 • Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.
 • Du må ikke skære eller klippe noget af træerne.
 • Du må kun overnatte i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må kun tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må ride på private fællesveje, der fører gennem skoven. Ellers kræver ridning altid ejerens tilladelse.

Læs mere om adgangsreglerne for skov.

Om Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier.