De første Kilmaskovfond-projekter er færdige

Klimaskovfonden gav tilsagn til første runde skovrejsningsprojekter i marts, og nu har de første lodsejere meldt deres projekter færdige. Dermed begynder næste fase, hvor flere kontroller skal sikre, at de nyplantede skove er veletablerede og kan binde den beregnede mængde CO2.

Plantemaskiner og skovrejsningskonsulenter har været i fuld gang, siden Klimaskovfonden gav tilsagn om støtte til skovrejsningsprojekter ved den første ansøgningsrunde under fonden for fire måneder siden – og nu er de første projekter meldt færdige. Det skriver Klimaskovfonden.

Om Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, som bl.a. støtter skovrejsning med henblik på at optage CO2, som bidrager til at nå Danmarks klimamål. Indsatsen er finansieret ved salg af CO2-enheder på det frivillige klimamarked, hvor både private og virksomheder kan bidrage.

Det betyder, at den næste fase begynder: kontrol af projekterne, først af Klimaskovfondens skovfaglige medarbejdere, derefter af en uafhængig tredjepart.

“Det er vigtigt for os, at projekterne er troværdige, så vi vil gerne se arealerne selv, så vi ved med sikkerhed, at træerne er plantet som planlagt, så beregningen af den forventede CO2-effekt holder. Men vi skal også have nogle udenforstående til at godkende det og kontrollere, at både projekterne og vores godkendelse af dem er i orden,” fortæller Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden, ifølge fonden.  

Det er nemlig helt essentielt at sikre, at skovene er udført efter planen og rent faktisk vil kunne optage den beregnede mængde CO2.

Når et skovrejsningsprojekt beskrives, og lodsejeren beslutter, hvilke træer der skal plantes, sker der en beregning af den forventede CO2-effekt baseret på træarter, arealstørrelse, jordbundens kvalitet og andre forhold.

Seks trin til validering af projekterne

1: Færdigmelding af projekt
2: Projektvalidering ved Klimaskovfonden
3: Uafhængig projektvalidering 
4: Verifikation 1 foretages af Klimaskovfonden 
5: Verifikation 1 af uafhængig tredjepart
6: Løbende CO2-verifikation hvert 10. år

Det er den effekt, kontrollerne skal følge op på – både den CO2, som skoven har optaget, og som den vil kunne optage i fremtiden.

Efter en første godkendelse fra Klimaskovfonden og en uafhængig tredjepart begynder en løbende verifikation af skovens udvikling og CO2-optaget, som også foretages af begge parter – for at ”gå med livrem og seler” og kunne være helt sikker på, at den forventede CO2-effekt indfinder sig, lyder det fra Klimaskovfonden:

“Den CO2-reduktion, der kommer ud af et skovprojekt, er jo det, som bidragydere giver deres penge til. De giver fx bidrag til, at vi kan plante skov, der reducerer 10 ton CO2, og så skal vi vide med sikkerhed, at effekten vil indfinde sig,” siger Poul Erik Lauridsen.