Generationsskifte på vej i en af landets største skovplanteskoler

Johansens Planteskole har taget første spadestik til et generationsskifte, og med regeringens nuværende mål om 250.000 ha ny skov i Danmark bliver der nok at se til for de fremtidige planteskoleejere.

Det er sønnerne Jens og Anders Ladegaard Jensen, der på sigt skal overtage for den nuværende direktør og indehaver af Johansens Planteskole, Peter Ladegaard Jensen. Foto: Lotte Bjarke

Johansens Planteskole ved Børkop er en af landets største leverandører af planter til skovbruget. Her er man ved at gennemføre et generationsskifte af virksomheden, der siden 1990 er blevet drevet af den nuværende ejer, Peter Ladegaard Jensen. Det skriver Gartner Tidende.

Hen over sommeren er to af direktørens sønner blevet ansat i hver sin funktion i planteskolen, hvor de som nyuddannede i første omgang skal samle erfaring. På sigt er det planen, at Jens og Anders Ladegaard Jensen skal overtage virksomheden. Noget de har drømt om, siden de var skoledrenge:

”Vi har jo arbejdet her, siden vi var 13. Vi kender årshjulet og ved, hvad der foregår. Vi priklede og lugede i sommerferien,” siger Anders Ladegaard Jensen til Gartner Tidende.

Den nuværende direktør er glad for at se, at hans to sønner har bevaret interessen for planteskoledriften og nu vil gå i hans fodspor:

”Jeg har altid håbet men aldrig haft en forventning om, at det skulle ske. Det skal simpelthen være fordi, man gerne vil,” betoner Peter Ladegaard Jensen overfor gartnernes fagblad.

Stor efterspørgsel

Planteskolebranchen oplever stor efterspørgsel på skovplanter, blandt andet som følge af de mange skovrejsningsprojekter, der tager form rundt om i landet. Og med regerings målsætning om 250.000 ha ny skov i Danmark, ser det ikke ud til at efterspørgslen vil stilne af i fremtiden. Mange virksomheder og lodsejere har et ønske om at bidrage til denne målsætning, fordi nye skove blandt andet vil gavne klima og biodiversitet.

Lodsejerne kan i dag søge tilskud til skovrejsning flere steder, bl.a. ved klimaskovfonden og gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordning, hvor puljen i årer særligt stor, bl.a. fordi kommunerne nu også kan søge.

Det er dog langt fra alle skovplanter, der bliver solgt til skovrejsningsprojekter. Skovbruget forynger hvert år en del af skovene, og her skal der også bruges planter fra virksomhedens 120 ha store produktionsarealer. Set over en årrække vurderer Johansens Planteskole, at afsætningen er ligeligt fordelt mellem skovrejsningsprojekter og plantninger i eksisterende skov.

Det er sønnerne Jens og Anders Ladegaard Jensen, der på sigt skal overtage for den nuværende direktør og indehaver af Johansens Planteskole, Peter Ladegaard Jensen. Foto: Lotte Bjarke

Nyuddannet skov- og landskabsingeniør

Jens Ladegaard Jensen har taget skovbrugsvejen frem mod jobbet som salgskonsulent i Johansens Planteskole, som han på sigt skal overtage med sin bror. Han er nemlig spritny skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen i Nødebo (Københavns Universitet), hvor han gennem sin praktik var tilknyttet Vallø Stift ved Køge, der forvalter ca. 2900 ha skov. Et skovbrug, hvor også Peter Ladegaard Jensens gjorde sig værdifulde erfaringer, inden han i 1990 overtog Johansens Planteskole ved Børkop.

Med en uddannelse som produktionsgartner træder Anders Ladegaard Jensen naturligt ind i virksomhedens produktionsteam. Han har også taget en supplerende uddannelse indenfor ledelse og strategi, som han i fremtiden kan få gavn af, når han skal drive en af landets største skovplanteskoler videre.