Fond støtter knap 900 ha ny skov og natur

Efter en netop afsluttet ansøgningsrunde støtter Klimaskovfonden nu tæt på 100 skovrejsnings- og lavbundsprojekter rundt om i landet. CO2-effekten er central, men fonden har også fokus på synergieffekter. Hos Dansk Skovforening er man begejstret for fondens bidrag på området.

Foto: Colourbox

Klimaskovfondens fjerde ansøgningsrunde er netop afsluttet.

Her har 23 nye skove på i alt 212 ha fået tilsagn om støtte til skovrejsning, skriver fonden på sin hjemmeside.

I denne omgang er der kun givet tilsagn til skovrejsningsprojekter, herunder til flere nye kommuner, ligesom mange kirker også ønsker at omdanne mere landbrugsjord til skov.

”Vi oplever generelt stor interesse for skovrejsning, og det er glædeligt at se, at der denne gang er arealer i flere kommuner, hvor vi ikke før har haft projekter. Samtidig er der også fortsat stigende interesse fra kirkerne, der ofte er store jordbesiddere af arealer tæt på landsbyer, hvor borgerne dermed kan få glæde af ny skov” siger direktør i Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen ifølge fondens hjemmeside

Klimaeffekter står ikke alene

De nye projekter er blot det seneste bidrag fra Klimaskovfonden, der siden sin etablering i 2020 har støttet tilblivelsen af i alt 869 ha ny skov og natur i Danmark svarende til en klimaeffekt på mere end 320.000 ton CO2, som ifølge fonden vil blive optaget hen over maksimalt 100 år.

Den beregnede klimaeffekt fordeler sig over i alt 94 projekter landet over, som kan følges på Klimaskovfondens register.

Hvad er Klimaskovfonden?

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse og til dagligt drives af et sekretariat og en direktør.
Fondens formål er at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning i Danmark med henblik på at reducere CO2-udledninger, men skal også prioritere synergieffekter som biodiversitet, drikkevand, friluftsliv og kulturarv.

I Dansk Skovforening er der som brancheorganisation for det danske skovbrug begejstring for det bidrag, som Klimaskovfonden gennem de seneste år har givet til, at der kan blive plantet mere skov i Danmark.

”Det er rigtig positivt, at Klimaskovfonden lykkes så godt med at støtte skovrejsningsprojekter rundt om i landet. Vi har brug for meget mere skov i Danmark, hvis vi skal leve op til regeringens målsætninger om 250.000 ha ny skov og klimaneutralitet i 2050. Skove bidrager også til rekreative formål og grundvandsbeskyttelse, og alt det får jo kun mere af, når Klimaskovfonden og andre aktører hjælper udviklingen på vej,” siger direktør i Dansk Skovforening, Anders Frandsen.

Skovenes flersidighed er også et fokuspunkt hos Klimaskovfonden, der i sine tilsagn til nye skovrejsningsprojekter lægger vægt på, at de nye skove ikke kun skal reducere udledningen af drivhusgasser, men også skal sikre hensynet til synergieffekter som drikkevand, friluftsliv og biodiversitet.