Mulig kovending i regler om dyrevelfærd i naturnationalparker

I de kommende naturnationalparker skal dyrene leve vildt, og derfor har Folketinget lempet tilsynsregler på området. Men den lovændring er nu ikke længere hugget i granit.

Foto: Colourbox

I de kommende naturnationalparker vil Fødevarestyrelsen tage sig af dyrenes trivsel og sundhed, akkurat som de gør det ude hos private landmænd og hobbybrugere.

Dispensation fra dyrevelfærdsloven

I 2021 trådte dyrevelfærdslovens § 20 a i kraft.

Den giver staten mulighed for at se bort fra visse regler i loven, så længe det er nødvendigt for at beskytte natur og biodiversitet.

Naturstyrelsen vil derfor kunne få dispensation fra følgende bestemmelser i dyrevelfærdsloven i de kommende naturnationalparker:

§ 3: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer

§ 9: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Stk 2: Stykke 1 finder ikke anvendelse på fritgående dyr på græs el.lign. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Det er denne dispensationsmulighed, som regeringen nu vil evaluere, inden den måske kan blive praksis – tidligst fra år 2026.

Kilde: Dyrevelfærdslovenr

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Tilbage i 2021 vedtog Folketinget ellers, at naturnationalparkerne ville blive dispenseret fra dyrevelfærdsloven, så Naturstyrelsen fx kan nøjes med at tilse dyrene på flokniveau i stedet for at skulle vurdere hvert enkelt dyr.

Dispensationen gælder formeldt stadig, men regeringen har besluttet at evaluere den:

”Ingen dyr i menneskers varetægt må hverken sulte eller lide anden nød. Det gælder uanset om de er i hjemmet, i stalden eller bag hegn. Vi har derfor besluttet, at dispensationsmuligheden i dyrevelfærdsloven for naturnationalparkerne skal evalueres,” siger minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Jacob Jensen i pressemeddelelsen.

Evalueringen skal gennemføres ca. et år efter, dyrene er sat ud i de første naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov.

Indtil da vil Fødevarestyrelsen gennemføre månedlige kontrolbesøg, som om der ikke var givet dispensation, lyder det.