Skal der alligevel ikke være elge i naturnationalpark?

Nu bliver de første naturnationalparker til virkelighed. Her skal store græssere gøre naturen vildere. I Gribskov skal der fx sættes elge ud – eller det skal der måske ikke alligevel, lyder det nu.

Foto: Colourbox

Nu bliver der endelig taget første spadestik til de naturnationalparker, der i 2020 var bred politisk opbakning til.

Miljøministeriet forventer nemlig at begynde etableringen af Naturnationalpark Gribskov og Fussingø i september 2024.

De to parker var de første til at blive udpeget i 2020. Siden er det samlede antal steget til 15 naturnationalparker, som skal blive til vilde naturområder i Danmark. Her vil Naturstyrelsen sætte store, græssende dyr ud for at gøre landskabet vildere og styrke biodiversiteten, lyder det.

I de fleste naturnationalparker skal der sættes heste og kvæg ud. Men i Gribskov skal der også sættes elge ud.

Men den del af planen tager Miljøministeriet nu til revision, lyder det. En lokal bestyrelse får nemlig lov til at beslutte, om de langlemmede dyr faktisk skal sættes ud i Gribskov:

Hvornår åbner naturnationalparkerne?

Miljøminister Magnus Heunicke oplyser i et svar til Folketinget, hvornår han forventer at kunne åbne de 15 naturnationalparker:

Parkerne ved Fussingø og i Gribskov åbner i starten af 2025.

I 2026 kommer turen så til Tranum, Stråsø og Almindingen.

De sidste ti naturnationalparker vil tidligst åbne i 2028. Det drejer sig om:

Læsø Klitplantage
Hanstholm
Husby Klitplantage
Kompedal Plantage
Mols Bjerge
Nørlund Plantage og Harrild Hede
Draved Skov og Kongens Mose
Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn
Bidstrupskovene
Ulvshale Skov

”Naturnationalparken i Gribskov er den eneste naturnationalpark, hvor der er planlagt udsætning af elge, som for mange vil være et nyt bekendtskab i den danske natur. Regeringen har derfor besluttet, at bestyrelsen for naturnationalparken i Gribskov skal have mulighed for at drøfte udsætningen af elge, så der kan sikres lokal opbakning til beslutningen. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker, at der ikke skal udsættes elge, vil regeringen følge denne beslutning,” skriver Miljøministeriet.

Hvis den lokale bestyrelse indstiller til, at der ikke skal være elge i Gribskov, vil Naturstyrelsen udarbejde en ny plan med udsætning af nogle andre græssere her.

Elgen passer som fod i hose

Men i Gribskov er det netop elgen, som nogle biologer har peget på som den oplagte art at sætte ud. Med sine lange ben kan den nemlig vade igennem de mange vådområder, som den nordsjællandske skov indeholder. På den måde kan elgen holde busk- og trævegetationen nede i områder, hvor andre arter ikke kan komme til, vurderer professor Rasmus Ejrnæs ifølge TV2 Kosmopol:

”Det skaber lysninger i skoven og er med til at skabe en varieret mosaikstruktur i skoven, som sandsynligvis er mere i tråd med, hvordan skoven oprindeligt har set ud. Det er godt for andre artsgrupper og er med til at forbedre biodiversiteten,” sagde han til mediet i 2021.

Lokal inddragelse i hele landet

Det er ikke kun i Gribskov, der skal nedsættes en lokal bestyrelse.

”For at styrke den lokale inddragelse i naturnationalparkerne går regeringen nu i gang med at nedsætte lokale bestyrelser for alle 15 naturnationalparker,” skriver Miljøministeriet.

Bestyrelserne skal erstatte de nuværende, lokale projektgrupper, og bestyrelserne vil ifølge ministeriet få indflydelse på alt fra adgangslåger og friluftsfaciliterer til selve afgrænsningen af de enkelte naturnationalparker.

De nuværende projektgrupper består af op til 30 medlemmer, der bl.a. repræsenterer lokale foreninger og naboer, og de får nu mulighed for at indstille medlemmer til de indflydelsesrige bestyrelser for naturnationalparkerne.

Først når de nye bestyrelser er nedsat, begynder arbejdet med at etablere Danmarks første naturnationalparker, lyder det fra Miljøministeriet.