Skove sænkede ikke temperaturen i Jordens ungdom

I mange år er fremkomsten af skove på Jorden blevet koblet til sænkning af CO2-niveauet i atmosfæren og udviklingen af et koldere klima. Men nu viser ny forskning, at forklaringen på vores planets køligere klima nok skal findes et andet sted.

Foto: Pixabay

I Jordens ungdom var planeten kun bevokset med små busklignende planter. Så kom skovene til, og hidtil har teorien været, at skovene sænkede niveauet af CO2-niveauet i Jordens atmosfære og dermed var skyld i, at vores planet udviklede et koldere klima.

Nu peger en undersøgelse fra Københavns Universitet imidlertid på, at det formentlig ikke var træerne, der var afgørende for, at klimaet blev koldere, skriver Carlsbergfondet, som har givet støtte til undersøgelsen.

Der er to grunde til, at planter fjerner CO2 fra atmosfæren. Den ene er, at planten selv optager CO2 og producerer sukkerstoffer ved fotosyntese. Men en plante optager også næring fra den jord, den står i, ved at opløse partikler gennem kemisk forvitring. I den proces bruges CO2 til at opløse mineralerne i jorden, og det er faktisk den primære årsag til, at træer og planter over længere tid nedbringer CO2-niveauet, forklarer undersøgelsen førsteforfatter Tais W. Dahl, der er lektor på Globe Institute på Københavns Universitet.

Og træer er ikke lige så gode til at forvitre som de mindre planter såkaldte karplanter, der eksisterede på Jorden for 385 millioner år siden. Derfor spillede de formentlig en større rolle i ændringer af klimaet end hidtil antaget.

”Vi mener, at det er fremkomsten af de primitive karplanter og ikke skovene, der giver størst CO2-fald. Det skyldes, at karplanterne har et sparsomt rodnet og har sværere ved at holde næringen i jorden. Derfor har de et større behov for at optage ny næring fra undergrunden, og det sker gennem forvitring af mineralerne i jorden,” siger Tais W. Dahl.

“Træerne står ét sted og har effektive rodnet, der blandt andet er med til at holde på næringen, og det skaber et mere lukket system. Derfor forvitrer træer mindre end de primitive planter over tid, og det er denne nye forvitring, der primært sørger for, at træer og planter er med til at fjerne CO2 fra atmosfæren,” uddyber han.

Undersøgelsen er publiceret i tidsskriftet Nature Communications.