Buejægere får måske igen lov at jage stort hjortevildt

I den kommende jagtsæson er der mulighed for, at buejagt på store hjorte bliver tilladt, som det var tilfældet i under en forsøgsordning fra 2018 til 2022.

Buejagt på stort hjortevildt kan blive tilladt fra den nye jagtsæson. Foto Bert Wiklund

Er du en af de jægere, der foretrækker at nedlægge byttet på oprindelig stenaldermanér, så er der måske godt nyt.

I hvert fald, hvis du også foretrækker at nedlægge kron-, då- og sikavildt. Fra efteråret kan det nemlig igen blive tilladt at jage det store hjortevildt med bue og pil. Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Jagtformen har været forbudt siden august 2022, men nu er der måske en ny udvikling i sagen. Miljøstyrelsen foreslår nemlig at ændre ”Bekendtgørelse om våben og ammunition til jagt”, så buejagt på det store hjortevildt allerede fra den kommende jagtsæson kan blive tilladt på permanent basis.

Ændringsforslaget har været i høring frem til 1. august i år, hvor organisationer og borgere har haft mulighed for at kommentere de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen.

Nu afventer man blot Magnus Heunickes endelige godkendelse, som bl.a. afhænger af input fra høringsfasen. Sætter miljøministeren sin underskrift, vil det allerede fra september blive tilladt at nedlægge alt hjortevildt med bue og pil.

Som et forsøg var det fra september 2018 til og med august 2022 tilladt at gå på buejagt efter f.eks. kronhjorte. Erfaringerne fra forsøgsordningen danner grobund for Miljøstyrelsens forslag, der indeholder en række specifikke krav til buejagten:

80 joule og 33 gram

”Ved buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt skal anslagsenergien (Eo) være mindst 80 joule og pilevægten mindst 33 gram,” står der blandt andet i ændringsforslaget.

Pilen skal desuden være i et stykke, bestå af mindst 3 blade og have en såkaldt skærende diameter på minimum 25 mm.

Ændringsforslag kræver også, at buejægere skal indberette til Miljøstyrelsen, hver gang de har afgivet skud mod stort hjortevildt:

”Baggrunden for den særlige indberetning er, at Vildtforvaltningsrådet og ministeren ønsker, at det fortsat skal være muligt at lave undersøgelser af buejagten på det store hjortevildt, så man hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan det går,” forklarer forstfuldmægtig Anders Larsen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen understreger, at buejægere stadig skal indberette til vildtstatistikken som normalt. Det gør man som jæger i forbindelse med den årlige fornyelse af jagttegn.