Eghjorten trives i sjællandsk dyrehave

Eghjorten er tilbage. Sådan lyder konklusionen, efter en undersøgelse har fastslået, at den sjældne bille stadig lever i Jægersborg Dyrehave, hvor den blev sat ud fra 2013, efter at have været forsvundet fra Danmark i årtier.

For ti år siden blev de første eksemplarer af den sjældne bille eghjorten sat ud i Jægersborg Dyrehave nord for København. Nu konkluderer en rapport fra Zoologisk Have København udarbejdet for Naturstyrelsen, at eghjorten har etableret sig i området, hvor den har ynglet i to generationer og også har spredt sig til nye områder i Dyrehaven. Det skriver Naturstyrelsen.

”Vi er virkelig glade og tilfredse med, at udsætningen af Eghjort er lykkedes, og at vi nu med sikkerhed kan sige, at eghjorten er tilbage i Danmark. Det er helt fantastisk, og vi håber nu på, at den lille bestand fortætter med at trives og udbrede sig yderligere,” siger biolog i Naturstyrelsen Nordsjælland Lise Vølund, som deltager i projektet og har været med til at undersøge bestanden, ifølge styrelsens hjemmeside.

Konklusionen kommer, efter Naturstyrelsen og Zoologisk Have København i sommeren 2023 gennemførte undersøgelser af, om eghjorten stadig findes på de steder, hvor billerne blev genudsat i 2013-2018.

På i alt 26 feltundersøgelser blev der observeret syv levende eghjorte på eller relativt tæt ved udsætningslokaliteterne. Desuden er der på den nationale artsportal arter.dk fundet flere individer op mod 600 meter fra nærmeste udsætningssteder.

Og selvom det er et relativt lavt antal levende biller, der blev fundet under undersøgelsen, er der glæde over resultatet – for det reelle antal eghjorte er formentlig større, mener zoolog Signe Ellegaard fra Zoologisk Have København.

”Det er første gang, at der er blevet lavet en systematisk undersøgelse af bestanden i Danmark, og derfor er der nogle faktorer ift. metoden, der har kunnet medvirke til det relativt lave antal fund. Det er bl.a. tidspunkt på aftenen, vejrforhold og artens lange livscyklus. Vi er derfor ret overbeviste om, at bestanden er en del større end de syv individer, der blev observeret,” siger hun ifølge Naturstyrelsens hjemmeside.

Eghjorten er Europas største bille, og den kan blive op til 9 cm lang. Billen var oprindeligt udbredt i Danmark, men forsvandt fra landet i løbet af 1900-tallet – det sidste dokumenterede fund er fra 1952.

Billens larver lever i og i nærheden af dødt ved fra gamle træer, og i Jægersborg Dyrehave er betingelserne for eghjorten gode, fordi Naturstyrelsen gennem mange år efterladt gamle træer til henfald i skovbunden, lyder det fra styrelsen.