Forsinkelse: Ordning for privat skovrejsning åbner ikke som planlagt

Fra 2024 er ordningen for tilskud til privat skovrejsning ændret, så den skulle åbne for ansøgninger 1. februar i stedet for til sommer som sædvanligt. Men nu melder Landbrugsstyrelsen ud, at den nye ordning endnu ikke er på plads, og at ansøgningsrunden derfor er udskudt.

Foto: Bert Wiklund/bwfoto.dk

Ordningen for tilskud til privat skovrejsning har levet et omtumlet liv den seneste håndfuld år, efter Landbrugsstyrelsen overtog administrationen af ordningen fra Miljøstyrelsen.

Særligt har store forsinkelser i sagsbehandlingen præget ordningen, og det ser nu ud til at have givet udslag i form af et drastisk faldende antal ansøgninger til ordningen i både 2022 og 2023. 

De store udfordringer med ordningen har ført til, at Landbrugsstyrelsen fra 2024 har indført nogle ændringer af ordningen, bl.a. at den skal åbne for ansøgninger 1. februar i stedet for 1. juli de næste to år.

“Med det nye årshjul vil den næste ansøgningsrunde åbne allerede i februar 2024. Landbrugsstyrelsen er opmærksom på, at forårsmånederne er travle for skovkonsulenterne grundet plantesæsonen. Derfor vil vi inddrage ydermånederne, så ansøgningsrunden åbner tidligt og lukker sent således, at hverken åbnings- eller lukkedato ligger i den spidsbelastede periode,” lød det fra styrelsen i et skriftligt svar til Skoven i december til spørgsmålet om, hvilke overvejelser der ligger bag at flytte ansøgningsperioden.

Ordningen skulle således have været åbnet torsdag den 1. februar, men dagen inden meldte Landbrugsstyrelsen ud, at årets ansøgningsrunde er udskudt.

”Vi arbejder for at gøre bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 2024 klar til at blive offentliggjort. Vi afventer afklaring på nogle centrale spørgsmål, og det betyder, at dette års ansøgningsrunde bliver udskudt,” skriver Landbrugsstyrelsen i den forbindelse.

Styrelsen kan endnu ikke fortælle, præcis hvornår ordningen vil kunne åbne, men forventer at det sker senere på måneden.

I 2024-runden er der afsat 90 mio. kr. til, at privat lodsejere og kommuner kan rejse ny skov på landbrugsjord. I 2023 var der ligeledes lagt 90 mio. kr. i puljen, og sammen med et overskydende beløb fra 2022-runden betød det, at der var rekordhøje 135 mio. kr. i puljen sidste år.

Landbrugsstyrelsen modtog dog kun ansøgninger til skovrejsningsprojekter for samlet 28 mio. kr. i 2023.