HedeDanmark vil øge efterspørgslen på økosystemtjenester med nyt koncept 

”Naturbaserede Løsninger” skal få flere virksomheder til at handle på klima- og biodiversitetskrisen og hjælpe dem til at dokumentere og ESG-rapportere tiltagene. Skovejere kan i fremtiden også få glæde af konceptet, fordi det kan øge efterspørgslen på skovenes udbud af klima- og biodiversitetsløsninger.

Foto: Colourbox

Gennem datterselskabet HedeDanmark lancerer Hedeselskabet et nyt koncept, som man har døbt Naturbaserede Løsninger. 

Det skriver Hedeselskabet i en pressemeddelelse.  

Naturbaserede Løsninger henvender sig til private virksomheder og organisationer, som HedeDanmark gennem konceptet vil hjælpe med at lave tiltag til gavn for klima og biodiversitet. 

Konceptet kan komme skovejere til gode. Målet er nemlig at øge efterspørgslen på skoves økosystemtjenester som CO2-fangst og levesteder for insekter og svampe: 

”Det her koncept skal få virksomhederne ud af busken, så vi kan få skabt en betalingsvillighed for klima og biodiversitet,” siger Hedeselskabets klima- og biodiversitetschef, Mads Flinterup. 

Stigende ESG-krav 

Virksomhederne er også nødt til at forholde sig til de stadigt strengere krav, der er til ESG-rapportering på miljøområdet, påpeger Mads Flinterup og opfordrer virksomhederne til at komme i gang med at gøre noget for at afhjælpe klima- og biodiversitetskrisen. Som en central del af konceptet hjælper Hedeselskabet nemlig også med at dokumentere indsatsen: 

”De naturbaserede løsninger vil blive fulgt af eksperter, der moniterer og dokumenterer deres økosystemtjenester for klima og biodiversitet. Dermed kan virksomheder inkludere projekterne i deres ESG-rapportering, som om få år bliver et krav for alle,” lyder det i pressemeddelelsen. 

Hedeselskabets virksomheds-
konstruktion

Hedeselskabet er en forening med aktive medlemmer, der har status som erhvervsdrivende fond. Fonden driver en række datterselskaber – herunder HedeDanmark.  
En del af datterselskabernes generede overskud anvender foreningen til forskningsformål, ligesom fonden også uddeler legater til studerende og nyskabende projekter indenfor natur- og miljøområdet. Resten af overskuddet anvendes til at drive og udvikle datterselskaberne. 

Falder ned i eksisterende dagsorden 

Det er ikke en helt ny udvikling, at lodsejere kan blive betalt for at levere økosystemtjenester. Således lancerede klimaskovfonden tidligere i år den første danske standard på klimamarkedet, hvor lodsejere gennem virksomhedsbidrag kan få støtte til at rejse skov. Flere andre aktører på markedet bidrager også til lignende modeller, hvor virksomheder og privatpersoner kan donere penge til klima- og naturprojekter. Det gælder blandt andet Growing Trees Network og franskbaserede EcoTree, ligesom Hedeselskabet også selv lancerede et klimaskovskoncept tilbage i 2019. 

Biodiversitet som forretning i skoven var også på dagsordenen, da Dansk Skovforening tidligere i år afholdt et temamøde for medlemmer og andre interesserede. Her var konklusionen, at både erhvervsliv og lodsejere er interesserede i at samarbejde om udviklingen af et kommercielt marked for biodiversitet. 

Naturbaserede Løsninger lander altså ned i en igangværende dagsorden, som Hedeselskabet med det nye koncept forsøger at skubbe yderligere til: 

”Alle er enige om, at der skal gøres noget ved de kriser, vi står i. Men hvor skal man begynde, og hvordan sikrer man, at de projekter, man sætter i gang, rent faktisk nytter? Det ønsker vi at hjælpe virksomheder og organisationer med, så de kun skal henvende sig til én samarbejdspartner, der klarer alt fra idéudvikling til udførelse, drift og dokumentation af effekt. Derfor har vi indrettet vores organisation efter at kunne imødekomme dette forretningsområde,” siger den administrerende direktør i Hedeselskabet, Torben Friis Lange, i pressemeddelelsen.