Jægerne skød mere hjortevildt og færre rådyr i sidste sæson

Foreløbige tal fra DCE Aarhus Universitet, viser, at det samlede vildtudbytte steg med 1,3 procent i seneste jagtsæson. Jagtudbyttet på pattedyr steg samlet set med 1,9 procent – særligt båret af hjortevildtet, mens afskydning af råvildt ser ud til at falde. Antallet af aktive jægere falder på trods af de stigende vildtudbytter.

Jægerne skød sidste år godt 15 procent flere dådyr end året før, ifølge den seneste opgørelse fra DCE. Foto: Colourbox

Sammenlignet med året før har de danske jægere har været flittige til at nedlægge hjortevildt i 2022/23 med en øget afskydning på 1,9 procent, mens det samlede vildtudbytte steg med 1,3 procent.

Det viser den foreløbige vildtudbyttestatistik, som National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE) udgav i august.

Miljøstyrelsen bestiller årligt en vildtudbytterapport fra DCE, blandt andet fordi afskydningstallene kan bruges som mål for de aktuelle vildtbestande.

Stigende dåvildtbestande
Det er særligt bestanden af dåvildt, der ser ud til at være i stigning. Således blev der i seneste jagsæson nedlagt godt 15 procent flere dådyr sammenlignet med 2021/22.

Tallene passer godt med udviklingen af dåvildtbestanden gennem de seneste årtier, hvor man tidligere kun så dådyr i dyrehaver og i miljøerne tæt på de østdanske herregårde. I dag har hjortevildtsarten spredt sig til næsten hele landet, og de årlige vildtudbyttestatistikker har gennem det seneste årti vist stadigt stigende bestande.

Det er dog ikke kun afskydningen af dåvildt, der steg i 2022/2023-sæsonen: Der bliver generelt nedlagt mere hjortevildt på de danske jagtmarker, hvor udbyttet af sikavildt steg med godt 11 procent, mens der blev skudt knap 9 procent mere kronvildt.

En nedadgående rådyr-trend
Vildtudbyttestatistikken viser til gengæld et fald på fire procent i antal nedlagte rådyr, hvilket ifølge Miljøstyrelsen har været trenden siden 2009, hvor der blev nedlagt hele 132.000 rådyr. Det er den hidtidige rekord, som jægerne i 2022/2023 var et godt stykke fra med foreløbigt knap 74.000 indberettede rådyr.

Stigende vildtudbytte, men færre jægere
De stigende vildtudbytter sker, selvom der var 3000 færre aktive jægere i Danmark, hvilket er et fald på 1,7 procent. Syv procent af de nuværende jægere er kvinder.

Når man indløser jagttegn til et nyt år, er man også forpligtiget til at indberette, hvilke dyr man har nedlagt. Det er disse tal, som rapporten fra DCE bygger på.

Vildtudbyttestatistikken for 2022/23 er foreløbig, fordi jægere stadig kan nå at indberette frem til årsskiftet, hvorefter den endelige statistik vil blive offentliggjort.

De beskrevne stigninger i vildtudbyttet tager derfor udgangspunkt i de foreløbige tal fra den forrige vildtudbyttestatistik, fordi DCE regner med, at prognoserne for resten af året følger samme trend som tidligere.