Kort nyt om skov og natur – uge 34: Træforsyning, invasive arter og naturnationalparker

Skovens redaktion udvælger hver uge de vigtigste nyheder og begivenheder inden for skov og natur og bringer dem i et sammendrag. I denne uge kan du blandt andet læse om forsyningskrise i træindustrien, nye invasive arter på EU’s liste og fremskridt i planlægningen af de ti sidste naturnationalparker.

De nye naturnationalparker skal naturlig hydrologi genoprettes, og skovdriften skal stoppe. Foto: Malene Breusch Hansen

Nye arter på invasivliste

Antallet af arter på EU´s liste over invasive arter er netop blevet opdateret og udvidet fra 66 til 88. Den nye invasivliste har i udgangspunktet begrænset betydning for naturen i Danmark, da kun to af de 22 nye arter forekommer i naturen i Danmark. Det er træmorder og syrenpileurt, og træmorder sælges i plantecentre.

Private ejere af træmorder og syrenpileurt må beholde dem i egen have, til planterne dør, men det er ikke tilladt at handle med planterne eller forære og bytte dem væk. Det er heller ikke tilladt at formere planterne, og hvis de bliver spredt i naturen, skal de bekæmpes.

Nogle af de øvrige nye arter på invasivlisten, fx muslingeblomst og californisk kongesnog, handles i et vist omfang her i landet, men de kan ikke umiddelbart etablere sig i naturen. Derudover er der arter som chital-hjort og rustfarvet flodkrebs på listen, som vil være i stand til at etablere sig i den danske natur, hvis de bliver introduceret.

10 nye naturnationalparker på vej: Alle lokale projektgrupper er nu nedsat

Når Naturstyrelsen skal udarbejde konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de kommende naturnationalparker, sker det i en dialog med lokale borgere, naboer og interessenter – blandt andet via lokale projektgrupper. De er nu nedsat for hver af naturnationalparkerne, og der er afholdt de første møder i samtlige grupper.

De lokale projektgrupper består af op mod 30 medlemmer, der repræsenterer bl.a. lokale foreninger og naboer. Også repræsentanter for de relevante kommuner deltager i arbejdet. Projektgrupperne skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de ti naturnationalparker, fx forslag til placering af hegnslinje og indgange, hvilke værktøjer der skal bruges for at gøre naturen vildere, og hvilke store planteædende pattedyr, der skal sættes ud i naturnationalparkerne.

Udarbejdelsen af de konkrete projektbeskrivelser og forvaltningsplaner sker samtidig i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe.

Politikere på skovtur

Mandag den 22. august 2022 havde Træ- og Møbelindustrien, DM&E Skov og Hvalsø Savværk inviteret en række politikere på tur i skoven – og en snak om produktionsskove og klima.

Anledningen var den forsyningskrise, der har ramt træ- og møbelbranchen. Godsforvalter og næstformand i Dansk Skovforening, Niels Otto Lundstedt, fortalte blandt andet om, hvordan Bjergskoven ved Hvalsø – en skov ejet af Ledreborg – får produktion og klima til at gå hånd i hånd.

Eksport til Rusland: Forbud mod eksport af juletræer, klippegrønt og planter til plantning fra EU

EU har indført eksportrestriktioner mod en række varer til Rusland, herunder juletræer og klippegrønt, potteplanter og en række andre planter til plantning.

Frø til udsæd er ikke omfattet af restriktionerne.

Eksportrestriktionerne er gældende for alle EU-medlemslande, og de er trådt i kraft.

Debat: Bureaukrati spænder ben for bæredygtigheden træbyggeri

Med de ambitiøse klimamålsætninger vi har her i landet, burde vi i Danmark gøre det lige så nemt at opføre et fleretagershus i træ, som det er i stål og beton. Sådan skriver formand for Træ i Byggeriet, Martin Tholstrup, i et debatindlæg i Altinget.

Og de høje træbyggerier kan da også lade sig gøre at bygge herhjemme – hvis altså bygherre er villig til at gennemgå adskillige administrative krumspring, vente på en lang sagsbehandling for ikke at glemme at investere betydelige midler i projektet, skriver han. Postyret bunder især i den danske lovgivning om brandsikkerhed.