Nu bliver der udpeget mere urørt statsskov

I efteråret 2022 meddelte Miljøministeriet, at regeringen havde indfriet sin målsætning med udpegning af urørt skov i Danmark. Derfor kan det undre, at der nu bliver føjet mere urørt skov til den seneste udpegningsrunde, som netop er sendt i offentlig høring. Tilbage står spørgsmålet: Kan vi forvente endnu flere udpegninger?

”Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet udlægger nu den sidste store udpegning af urørt skov som en del af natur- og biodiversitetspakken, så der samlet nås ca. 75.000 ha urørt skov i Danmark.”

Sådan skrev Miljøministeriet i oktober 2022 i forbindelse med udlægningen af 7000 ha urørt skov ved Oksbøl samt i et par mindre midtjyske skove. Udpegningen er urørt skov er sket ad flere omgange, og runden i oktober 2022 var den femte i rækken. Med den var den tidligere regerings målsætning om 75.000 ha urørt skov i forbindelse med natur- og biodiversitetspakken fra december 2020 indfriet, lød det, og arbejdet med at udpege Danmarks kommende urørte skove dermed også overstået.

Eller det troede vi. For et år senere i oktober 2023 kunne man alligevel læse i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen om offentliggørelsen af nye udlægninger af urørt skov i henholdsvis klitplantager på Fanø og i Thy med 750 ha hvert sted.

”Naturstyrelsen er i gang med at gennemgå alle udpegningerne af urørt skov. Gennemgangen har vist, at der er rum både økonomisk og arealmæssigt til at udpege yderligere arealer i statsskovene end tidligere udmeldt. Derfor er det nu besluttet at tilføje to nye områder med urørt skov til den sidste udpegning. Med den sidste runde udpegning af urørt skov forventes det, at knap 70.000 ha af statens skove vil være urørt skov fremover,” lyder det i pressemeddelelsen.

Det har fået Skovens redaktion til at undre sig – for det må forstås sådan, at Naturstyrelsen alligevel ikke havde udpeget arealer nok til at kunne indfri den tidligere regerings målsætning om at skabe 75.000 ha urørt skov i Danmark.

Det store spørgsmål er derfor nu, om vi fremadrettet kan forvente endnu flere udpegninger?

”Hvorvidt der nu skal udpeges mere urørt skov hos Naturstyrelsen eller andre er et politisk spørgsmål, som jeg ikke kan svare på,” oplyser kontorchef i Naturstyrelsen, Mads Jensen, i et skriftligt svar til redaktionen.

Skovens redaktion har også henvendt sig med samme spørgsmål til Miljøministeriet:

“Aktuelt er der ikke planer om, at målsætningen om knap 75.000 hektar urørt skov skal suppleres med yderligere udpegninger,” lød ministeriets svar d. 14. december 2023.

Ikke desto mindre kunne man den 15. december 2023 læse i en nyhed fra Naturstyrelsen, at den femte udpegning af urørt skov, der nu både indeholder udpegningerne fra oktober 2022 og oktober 2023, er ”den foreløbigt sidste runde udpegning af urørt statsskov”.

70.000 ha på statens arealer

I forbindelse med udpegningen i oktober 2023 fremgår det også, at der nu er udpeget ”knap 70.000 ha urørt skov” på statens arealer – og altså ikke 75.000 ha, som målsætningen fra begyndelsen har lydt i forbindelse med natur- og biodiversitetspakken.

Det har dog aldrig været planen, at alle udpegninger af urørt skov skulle ligge på statens arealer, lyder det fra Mads Jensen:

”De op til 75.000 ha, som den tidligere regering besluttede, var et totaltal for statslige, andre offentlige og privat urørt skov. Det har hele tiden ligget i kortene at staten – og dermed Naturstyrelsen – skulle levere langt det meste, men Miljøstyrelsen har opgjort anden offentlig og privat urørt skov til knap 5000 ha”.

En mindre del af det samlede antal ha er altså udlagt uden for statsskovene, mens de resterende arealer er udpeget i Naturstyrelsens egne skove og plantager – herunder som en del af 15 naturnationalparker.

Skovens redaktion bemærker ved samme lejlighed også, at målsætningen om 75.000 ha urørt skov med tiden er blevet til ”op mod” 75.000 ha, som formuleringen både lyder fra Mads Jensen og i forbindelse med ’efternøler-udpegningen’ på Fanø og i Thy. Hvad det præcise antal ha ender på med den seneste udpegning, er ikke offentliggjort.

I alt er der omkring 110.000 ha statsskov i Danmark, og med knap 70.000 ha urørt skov ifølge den aktuelle opgørelse fra Naturstyrelsen må knap 64 procent af arealerne i fremtiden forvaltes som urørt.

Den sidste runde udpegninger er netop nu i offentlig høring frem til den 1. marts – du finder høringssiden her.