Skovskolen beholder SLing-uddannelse på Djursland 

Skovskolen har netop meldt ud, at skolen alligevel ikke vil sætte optaget på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør i Jylland på pause. Udmeldingen kommer, efter både undervisere, studerende og skovbrugserhvervet har gjort stor modstand mod pauseplanerne.

“Skovskolen og Institut for Geovidenskab, og Naturforvaltning vil indstille til SCIENCE/KU, at udbuddet af SLing på Skovskolen Djurslandsættes på pause, mens instituttet afklarer et bæredygtigt uddannelsesudbud i Auning.”  

Sådan lød det i en pressemeddelelse, som Skovskolen under Københavns Universitet udsendte den 6. december.  

Skolen har siden sommeren 2020 udbudt uddannelsen til skov- og landskabsingeniør ved skolens afdeling på Djursland, men optaget har været vigende, og i 2023 blev kun 20 ud af 35 studiepladser fyldt.  

Det førte til, at skolen i begyndelsen af december besluttede at stoppe byggeriet af nye undervisnings- og beboelseslokaler til de SLing-studerende og samtidig sætte optaget på uddannelsen på pause – men den beslutning er nu, ca. to uger senere, delvist blevet lavet om. Det fremgår af en mail, som Institutleder ved IGN på Københavns Universitet, Vivian Kvist Johansen, og Skovskolens forstander, Rasmus Kjær, har sendt til Skoven den 21. december: 

“Den 6. december fortalte vi, at det af økonomiske årsager var nødvendigt at stoppe det planlagte byggeri af uddannelses- og administrationsbygninger på Skovskolen Djursland i Auning. I forlængelse af den beslutning vurderede vi, at det var nødvendigt at pause optaget til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen (SLING) på Skovskolen Djursland i 2024. Baggrunden var det kraftige fald i optaget af studerende – et fald, der både udfordrer byggeriet og muligheden for at opretholde den nødvendige kvalitet og økonomi i uddannelsen og studiemiljøet,” skriver de og fortsætter: 

“Siden har vi modtaget virkelig mange henvendelser fra studerende, medarbejdere, erhvervsliv og samarbejdspartnere. Det har været både overvældende og positivt at opleve, hvor mange gode kræfter der ønsker at arbejde for at videreføre uddannelsen i Auning, og som gerne helt konkret vil bidrage til rekruttering og fleksibilitet omkring uddannelsesrammerne og med økonomisk støtte. Efter en grundig revurdering har instituttet og SCIENCE-fakultetet besluttet at fortsætte optaget til SLing ved Skovskolen Djursland i 2024,” lyder det fra Skovskolens ledelse.

Beslutningen om alligevel ikke at sætte optaget på den jyske SLing-uddannelse på pause er imidlertid ikke ubetinget: 

“(Det er) dog med den betingelse, at der i 2024 optages minimum 25 nye studerende stigende til minimum 30 studerende i løbet af kort tid. 30 studerende er det absolutte minimumantal for, at vi kan sikre en langsigtet bæredygtig økonomi i uddannelsen,” skriver de.

Pres fra studerende, erhverv og undervisere 

Udmeldingen om, at Skovskolen alligevel ikke vil sætte SLing på Djursland på pause, kommer efter, at både studerende og undervisere på skolen samt skovbrugserhvervet har gjort stor modstand mod pauseplanerne.  

Kritikken fra studerende og undervisere har bl.a. handlet om, at et stop for nybyggeri på Skovskolen Djursland af økonomiske årsager ikke nødvendigvis også bør føre til et stop for den jyske SLing-uddannelse. 

Desuden har kritikken handlet om, at uddannelsen kun har været i gang i kort tid – under 4 år – og at det er alt for lidt til at kunne vurdere, om uddannelsen er bæredygtig, både økonomisk og rekrutteringsmæssigt.  

Der er også blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvordan beslutningen hang sammen med det store politiske og samfundsmæssige fokus på bl.a. skov og skovrejsning i forhold til indsatser, der skal bekæmpe biodiversitets- og klimakrise – indsatser, der skal fagligheder som SLing’ere til at føre ud i livet. 

En af de kritiske røster i debatten om den jyske SLing-uddannelse har været Simon Skov, som er biolog og underviser på Skovskolen. Han er lettet over, at skolens ledelse har ombestemt sig:  

“Det er utroligt glædeligt, at ledelsen og Københavns Universitet er kommet til fornuft. ‘Det er ingen skam å snu’, lyder en fjeldregel – det er ingen skam at ombestemme sig, og det gælder også i ledelse. Det har været en hård proces for alle, og nu er den endt godt, og vi skal til at vise de forbedringsmuligheder, som vi har lovet i processen,” siger han.  

Han kan sagtens se, at kravet om, at uddannelsen skal have flere studerende for at kunne bestå, er fornuftigt – men det bliver heller ikke noget problem, mener han: 

“Vi skal have flere studerende. Det er helt afgørende. Men jeg tror ikke, det bliver svært. Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør er et fantastisk mix af teori og praksis. Og så drejer det hele sig om tidens store emner som biodiversitet, naturkvalitet, klima, ressourcer osv. Verden har brug for dygtige SLing’ere til at sætte handling bag tidens mange ord og hensigter,” siger Simon Skov. 

De studerendes fortjeneste 

At det er lykkedes at få Københavns Universitet til at ændre holdning til SLing-uddannelsens fremtid på Djursland, tilskriver Simon Skov de mange forskellige aktører, der har blandet sig i debatten – og særligt de studerende har en stor andel i, at deres uddannelse nu er reddet: 

“Både undervisere, skovbrugets aktører og studerende har vist sig i denne proces. Alle, der har støttet os, skal have stor tak. Det er især imponerende at se, at de studerende har mobiliseret sig på den korte tid. Ved at organisere en styregruppe og flere aktionsgrupper har de yderst professionelt ytret sig og vundet deres uddannelse tilbage. Jeg er fuld af respekt for deres indsats,” siger han.  

Og det er også alle de kræfter, der nu skal til at arbejde for at skabe et solidt fundament, som uddannelsen kan stå på fremover, lyder det fra Skovskolens ledelse: 

“Der er allerede investeret mange ressourcer i at opbygge uddannelsen og studiemiljøet ved Skovskolen Djursland både fra universitets side, fra de studerende og fra en lang række lokale aktører, som vi har et godt samarbejde med. Den indsats og de samarbejder vil vi i den kommende tid få brug for i endnu højere grad, hvis vi skal lykkes med at optage flere studerende og beholde uddannelsen på Skovskolen Djursland. Uddannelsen er udfordret både af faldende årgange og konkurrerende uddannelser, så derfor vil vi i foråret 2024 genoptage den gode dialog med lokale interessenter om mulighederne for udvikling af undervisningsmiljøet på Skovskolen Djursland,” skriver de. 

“Det har været en hektisk proces for mange, men vi håber, at beslutningen om at fortsætte optaget til SLing i Skovskolen Djursland i 2024 har givet afklaring. Tak for de mange input og ideer og tak for engagementet. Det har vist, at uddannelsen er værd at kæmpe for. På den baggrund ser vi med fortrøstning frem til det samarbejde, som så mange har vist sig at være interesserede i at bidrage til,” skriver de.