Nye tal: Biomasse står for en fjerdedel af det danske energiforbrug

Danmarks Statistik har netop offentliggjort tal for det danske energiforbrug i 2022, og opgørelsen viser, at fast biomasse som træpiller og skovflis tegner sig for langt den største andel af danskernes forbrug af vedvarende energi og over 25 procent af det samlede energiforbrug.

Foto: Colourbox

Det danske energiforbrug var samlet set 1,7 procent lavere i 2022 sammenlignet med 2019. Sådan lyder den overordnede konklusion på de nyeste tal for danskernes energiforbrug, som Danmarks Statistik (DST) netop har udgivet.

Normalt ville det give mening at sammenligne med de seneste foregående år, men på grund af corona-pandemien, der lukkede det danske samfund ned ad flere omgange fra marts 2020, er 2019 pt. det bedste sammenligningsgrundlag. Desuden var varmebehovet i 2019 og 2022 nogenlunde det samme, skriver DST.

2022 blev desuden endnu et rekordår i rækken for vedvarende energi. 45,6 procent af det danske energiforbrug blev dækket af vedvarende energi – det er mere end dobbelt så stor en andel som i 2010.

Herunder var fast biomasse, der bl.a. omfatter træpiller og skovflis, langt den største vedvarende energikilde og stod for 25,2 procent af det samlede energiforbrug.

Også biogas som vedvarende energikilde har vundet frem. I 2022 stod biogas således for 4,5 procent af det samlede energiforbrug, hvilket er mere end en fordobling siden 2018.

Zoomer vi ind på husholdningerne, er der sket et skifte i forbruget. Husholdningernes samlede energiforbrug var 4,2 procent lavere i 2022 end i 2019. Det skyldes især, at forbruget af naturgas er faldet med 43,8 procent, formentlig på grund af højere priser og skift til andre varmekilder.