Vigtige fremskridt for to klimateknolgier med biomasse

Maj 2023 har budt på milepæle for hele to forskellige teknologier, der kan bruge biomasse som led i kampen mod klimaforandringer: Der er indgået aftaler om både et fuldskala CCS-projekt og fuldskala PtX-anlæg i Danmark.

Foto: Colourbox

Først blev udbudsrunden på CCUS-puljen afgjort med en udmelding den 15. maj om, at Energistyrelsen tildeler kontrakt til Ørsteds fuldskala CCS-projekt.

Og dagen efter kom nyheden om, at Miljøstyrelsen har miljøgodkendt det første fuldskala Power-to-X-anlæg i Danmark. Dermed har maj måned 2023 markeret vigtige milepæle for to forskellige teknologier, der er nævnt som essentielle i den grønne omstilling, og som begge kan bruge biomasse i processen til at bekæmpe klimaforandringer.

Ifølge Energistyrelsen har styrelsen og Ørsted Bioenergy & Thermal Power forhandlet en kontrakt på plads om støtte til Danmarks første projekt med fangst, transport og lagring af CO2 – såkaldt CCS, Carbon Capture and Storage – i fuld skala. Teknologien indfanger og lagrer CO2,fx fra kraftværker i kølvandet på afbrænding af biomasse i energiproduktionen. Projektet vil fange og lagre 430.000 ton CO2 om året fra 2026 og i 20 år frem med garanteret opstart af CCS i 2025.

Aftalen er finansieret af CCUS-puljen – en pulje, der er designet til at støtte Danmarks første CCS-projekter i fuld skala. Udbuddet åbnede i maj 2022. Tre selskaber blev prækvalificerede i juli 2022: Vestforbrænding, Ørsted Bioenergy & Thermal Power og Aalborg Portland. De tre selskaber har alle gennem deres deltagelse i udbuddet været med til at sætte gang i udviklingen af CCS-værdikæden i Danmark. 

Når Ørsteds anlæg starter op i 2025, vil det være et af de første og største europæiske anlæg til CO2-fangst, og første gang der etableres infrastruktur til CO2-transport og -mellemlagring i Danmark.

Grønt lys til produktion af grønt brændstof

Nogenlunde samtidig med Energistyrelsens og Ørsteds aftale har Miljøstyrelsen givet den første miljøgodkendelse til et fuldskala Power-to-X-anlæg (PtX) i Danmark.

Power-to-X eller PtX er teknologi, hvor strøm udnyttes til at fremstille brint fra vand gennem elektrolyse. Brinten kan enten bruges direkte i fx lastbiler, færger eller industrien eller kan viderekonverteres til kulstofbaserede PtX-brændstoffer som fx metanol, e-diesel og e-jetfuel. Det kræver et input af kulstof i fremstillingsprocessen, fx CO2 ifm. CCU – Carbon Capture and Usage – hvor CO2 indfanges og bruges i stedet for at blive lagret som ved CCS. Det kan fx også ske efter afbrænding af biomasse i energiforsyningen.

Miljøstyrelsens godkendelse er givet til Solar Park Kassø, der ønsker at etablere et anlæg til produktion af 32.000 ton e-metanol om året, der forventes anvendt som bl.a. CO2-neutralt brændstof til Mærsks containerskibe.

Anlægget skal forsynes med vedvarende energi fra den nærliggende Kassø Solpark, der er den største solpark i Nordeuropa.