Små skove kan nu blive omfattet af Skovloven

Fremover kan små løvskove helt ned til 0,5 ha blive omfattet af Skovloven som følge af en ny vejledning til loven fra Miljøministeriet.

Foto: Colourbox

Tidligere skulle skove være minimum 2 ha for at blive omfattet af Skovloven. Men en ny vejledning til loven betyder, at skove ned til 1 ha nu kan blive omfattet – og i særlige tilfælde kan det også gælde skove helt ned til 0,5 ha. Det skriver Miljøministeriet.

Ændringen får først og fremmest betydning for lodsejere, som rejser ny skov på små arealer, og ifølge Miljøstyrelsen imødekommer ændringen “et ønske fra mange, der laver skovrejsning på deres ejendom, og som vil sikre skoven som en varig del af ejendommen.” Ejerne af de små skove kan således fremover få tinglyst fredskovspligt på skoven, så at den i al fremtid skal forblive skov. Det betyder, at der gerne må fældes træer, så længe der tilsvarende vokser nye træer frem.

Den nye vejledning præciserer desuden, at skove på 2-5 ha for at blive fredskovspligtige skal bestå af minimum 51 procent løvtræbevoksninger, mens skovbryn skal bestå af hjemmehørende træer og buske og være helt uden nåletræer, samt at åbne arealer kan indgå, når de er omgivet af skov på mindst tre sider.

For skove under 2 ha stilles der i udgangspunktet krav om, at de kun udgøres af løvtræbevoksninger for at blive gjort fredskovspligtige.

Du kan finde vejledning til skovlovens § 4 her.