Tysk savværk flytter bøgetræ væk fra brændestakken

Et samarbejde mellem det tyske savværk Pollmeier og danske HD Silva sikrer en bedre udnyttelse af dansk bøgetræ i lavere kvalitet, der alternativt ville gå til energiformål. Minimal kørsel på landeveje og fremtidige elmotorer forbedrer klimaaftrykket i logistikken, lyder det fra HD Silva i indlægget.

2,7-meter kævler fra danske skove, som HD Silva har solgt til det tyske savværk Pollmeier, der kan udnytte det som gavntræ fremfor brænde. Foto: Anton Hvolris

HD Silva har indgået et samarbejde med det tyske savværk Pollmeier, som betyder, at dansk bøgetræ af lavere kvalitet kan blive til brugbare produkter fremfor at blive brændt af.

Savværket, der ligger i Malchow mellem Rostock og Berlin, kan nemlig sikre en god udnyttelse af mange af de bøgekævler, der i dag går til energiformål i Danmark. Pollmeier skærer i stedet de korte kævler af C/D kvalitet op til brugbare emner, der blandt andet kan anvendes i parketgulve, vinduer, døre – og sågar også i limtræsbjælker (se faktaboks nederst).

Det tyske savværk bruger en kombination af optiske sensorer og robotter, som får mest muligt gavntræ ud af hver kævle. Pollmeier har derfor mulighed for at aftage relativt korte kævler med en effektlængde på 2,7 meter, som vi kender det fra den danske parketindustri. Her er kvalitets – og dimensionskravene imidlertid blevet skærpet de senere år, og det betyder, at noget af det bøgetræ, der tidligere blev solgt som parkettræ, nu i højere grad ryger i energi- eller brændestakken.

Som skovejer kan man derfor med fordel kigge mod Tyskland, hvis man har et parti bøg, som står overfor afdrift eller tynding. Her kan nemlig gemme sig træ i kronen eller i stammer af ringere kvalitet, som det tyske savværk kan udnytte bedre, end vi lige nu kan herhjemme.

Kvalitetskrav til Pollmeier-bøg

Udvalgte kriterier for danske leverancer:

– Effektlængde: 2,7 m
– Topdiameter: mindst 35 cm
– Træet skal være rimelig ret og aksefast
– Træet må have et ubegrænset antal levende knaster

Efter danske standarder svarer Pollmeiers kvalitetskrav til C/D i Råtræhæftet.

Dermed kan man som skovejer være med til at løfte træet højere op værdikæden, så det først og fremmest bliver anvendt som konstruktionsmaterialer, hvor kulstoffet lagres i form af planker og tømmer. Først senere, når disse produkter er udtjente – og eventuelt genbrugte – bør træet brændes af i tråd med EU’s anbefalinger om kaskadeanvendelse, der beskriver en ”ressourceeffektiv anvendelse af enhver form for biomasse”.

Samlet set vurderer HD Silva, at der i den årlige danske bøgehugst findes op imod 30.000 m3 bøgekævler, som i dag hovedsageligt bliver solgt som energitræ, men i stedet kunne udnyttes som gavntræ af Pollmeier.

Skibstransport kræver store mængder træ

De danske bøgekævler transporteres med lastbil og skib til savværket i Tyskland, men HD Silva har fokus på at minimere landtransporten – både af hensyn til økonomi og klima.

En stor del af transporten foregår derfor til søs. Det betyder også, at man som råtræhandler skal fylde mindst én hel skibslast på 1500 m3 bøgetræ ad gangen, for at regnestykket går op. Det lyder måske ikke som svimlende mængder, men her skal man tænke på at Pollmeier-træet kun udgør 25-30 procent af kævlemængden fra en bøgeskovning. Det betyder, at der skal skoves ca. 5000 m3 bøgekævler, før råtræhandleren kan samle én skibslast med bøgetræ til det tyske savværk.

Særligt i sommerhalvåret kan det være en udfordring at pulje store mængder bøgetræ. De varme temperaturer skaber gode betingelser for svampeindløb, der angriber og misfarver bøgeveddet. Bøgetræet har med andre ord en dårlig lagerfasthed om sommeren, hvilket gør varen svær at håndtere.

Derfor var det også afgørende for samarbejdsaftalen med det tyske savværk, at HD Silva med sin store skala og fleksible logistik – også om sommeren – er i stand til at levere bøgetræ i de rette mængder.

Elmotorer og grønt fokus

Om Pollmeier

Virksomheden driver tre savværker i Tyskland i byerne Creuzburg og Aschaffenburg samt i Malchow, hvor det danske træ skæres op. Pollmeier aftager bøgekævler i alle kvaliteter, men udmærker sig ved at have en høj udnyttelsesgrad af træ med lavere kvalitet. De producerer forskellige emner som parketstave, vinduestræ og planker, der sælges over hele verden.
Pollmeier fremstiller også sine egne limtræsbjælker af bøg på savværket i Creuzburg kaldet BauBuche. Et produkt, der ifølge Pollmeier både er stærkere og mindre dimensioneret end lignende produkter på markedet.

Pollmeiers fabrik i Malchow har en årlig skærekapacitet på op til 130.000 m3 bøgetræ. Til sammenligning er den danske bøgehugst af savværks- og finerkævler på omtrent 115.000 m3 årligt, ifølge Danmarks Statistik.

HD Silva bruger altså søvejen mest muligt i råtrælogistikken. Men selvom skibstransporten er bedre i en klimamæssig sammenhæng, udleder transportformen stadig CO2 til atmosfæren. Derfor prioriterer HD Silva at samarbejde med rederier, der benytter innovative løsninger, der kan minimere logistikkens samlede klimaaftryk.

Et af de seneste tiltag, som rederierne har sat i søen, er at montere elmotorer i nogle af deres skibe. En løsning der også ser ud til at blive til virkelighed på den tyske transportrute. Elmotorerne kan ikke trække skibet på hele søruten, og derfor prioriterer rederierne at bruge elmotorerne til ind- og udsejlingen, hvor energiforbruget er størst – og hvor lokalforureningen generer mest.

Elmotorerne er et eksempel på et af mange grønne tiltag, som alle brancher i disse dage har fokus på. I den sammenhæng kan man anfægte, om det i en klimasammenhæng i første omgang er fornuftigt at transportere bøgekævlerne til Tyskland i stedet for at anvende ressourcen mere lokalt. Et spørgsmål, som alle parter i værdikæden er opmærksomme på.

Her bør det først og fremmest fremhæves, at Pollmeier har et skæreudbytte på niveau med almindelige savværker – selvom de køber kævler af en væsentligt ringere kvalitet. Dernæst bør man betragte alternativet: De kævler, man kan levere til Pollmeier, har ikke nogen anvendelse som gavntræ i Danmark, men var endt med at blive til energi i form af flis eller brænde. Det undgår man ved afsætte træet til en virksomhed som Pollmeier, der i stedet fremstiller gavntræprodukter, der lagrer kulstoffet i en periode og har potentiale til at fortrænge mere klimatunge materialer.

Samlet set ser HD Silva derfor et positivt energiregnskab for bøgetræ solgt til det tyske savværk. Også selvom transporten er længere.

Om HD Silva

HD Silva er et datterselskab til HedeDanmark, der handler med råtræ.Virksomheden blev etableret som selvstændig afdeling i 2023, efter HedeDanmarks hidtidige råtræhandel fusionerede med Danish Hardwood under navnet HD Silva. De efterstræber, at mest muligt træ forarbejdes lokalt, men eksporterer også træ til Fjernøsten.

Mangel på tysk bøg

Samarbejdet med Pollmeier kom i stand i 2021, da udbuddet af tysk bøgetræ blev for småt for savværket, der havde svært ved at holde produktionslinjen i gang. Derfor søgte de tyske råtræopkøbere mod Danmark, hvor udbuddet af bøgetræ i de rette kvaliteter var tilgængeligt. Det stod også hurtigt klart for tyskerne, at danske skovbrugere har et skarpt øje for både økonomi og naturhensyn, hvilket var medvirkende til at få samarbejdsaftalen i hus.