Regeringen vil genbruge flere byggematerialer med nyt lovforslag

Med et nyt lovforslag stiller Regeringen krav til en mere nænsom og ”selektiv” nedrivningsmetode i byggebranchen, der skal sikre mere genanvendelse og genbrug af byggematerialer – herunder konstruktionstræ, der hidtil slet ikke er blevet genbrugt.

Fremover skal bygninger nedrives efter mere skånsomme metoder, så flere byggematerialer kan genbruges. Foto: Colourbox

Fremover skal bygninger nedrives på en måde, der sikrer bedre genanvendelse og genbrug af byggematerialer som træ, beton og mursten.

Det foreslår Regeringen i en pressemeddelelse, som Miljøministeriet har udsendt.

”Der er et kæmpe potentiale for bedre ressourceudnyttelse i byggebranchen, og derfor skal vi tænke mere bæredygtigt,” siger miljøminister Magnus Heunicke blandt andet i pressemeddelelsen, hvor det også fremgår, at hele 40 procent af Danmarks samlede affald stammer fra byggebranchen.

Regeringen foreslår derfor, at udtjente bygninger fremover skal rives ned efter principperne om ”selektiv nedrivning”. Det er en mere nænsom nedrivningsmetode, hvor byggematerialerne løbende sorteres, så de i højere grad kan genbruges eller genanvendes.

Forslaget har rod i den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” fra 2020, der blandt andet skal mindske vores affaldsmængder via genbrug og genanvendelse.

Mere træ kan genbruges

Hvis bygherrerne følger principperne om selektiv nedrivning, vil 60 procent af det ubehandlede træ fremover kunne genanvendes i andre former, mens 9 procent vil kunne genbruges, som det er. Med de nuværende metoder er det kun 40 procent af træet, der bliver genanvendt til andre formål, mens der lige nu slet ikke genbruges træ i byggebranchen. Det viser en opgørelse, som Miljøministeriet fremlægger i pressemeddelelsen.

Regeringens forslag går derfor også fint i spænd med den viden, som Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) fremlagde tidligere i år. Nye brandtest viser nemlig, at det genbrugte konstruktionstræ holder lige så længe under en brand, som nyt, CE-mærket træ.

Brandsikkerhed bør derfor ikke længere være en hindring for genbrug af konstruktionstræ i byggerier, lød det fra i den sammenhæng fra We Build Denmark, der er et bredt samarbejde i bygge- og anlægsbranchen

Regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i løbet af december 2023.

Hvis Folketinget vedtager det, kan de nye regler træde i kraft fra 1. juli 2024. Herefter skal bygherrer og virksomheder, der nedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere, følge principperne om selektiv nedrivning.