Træbyggerier viser klimapotentiale

Træ er et varmt emne som materiale i byggeriet, når det gælder om at reducere branchens høje klimaaftryk i fremtiden. Nu har en ny rapport fra AAU undersøgt en række træbyggerier, kortlagt deres klimaaftryk – og peget på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter for brug af træ i byggeriet.

Foto: Pixabay

Ny rapport udarbejdet af BUILD på Aalborg Universitet har undersøgt træbyggerier for at finde ud af, om og hvordan træ kan reducere bygningers klimapåvirkning. Det skriver Realdania, som har støttet tilblivelsen af rapporten.

Byggeriet har stigende fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialebrug, og her bliver særligt træ fremhævet som et materiale, der bidrager til at sænke klimapåvirkningen sammenlignet med traditionel praksis. 

Derfor undersøger rapporten 45 træbyggeriers klimapåvirkning sammen med de praktiske udfordringer, der kan være ved at bruge træ i byggeriet. De er gjort ved at indsamle data og erfaringer på bygningscases i samarbejde med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører fra Vandkunsten, Arkitema Architects, Lendager Group, MOE, Adserballe & Knudsen, Henning Larsen, EcoCocon Danmark, Arken samt Mikael Skadborg & Martha Lewis. 

Og det ser ud til, at træ kan være med til at reducere branchens klimaaftryk. De undersøgte byggerier spænder fra 12 og ned til 3 kg CO2/m2. 41 ud af de 45 cases ligger under CO2-kravene i Bygningsreglementet på 12 kg CO2-ækv/m²/år gældende for bygninger over 1000 m2

Men selvom træ har et klimamæssigt potentiale i byggeriet, kræver det dog også, at andre forhold er opfyldt. Blandt andet er det vigtigt, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, fortæller Camilla Ernst Andersen, som er hovedforfatter på rapporten og ph.d.-studerende ved BUILD på AAU:

”Træ har en række fantastiske egenskaber og kan i mange tilfælde bidrage til reducerede klimapåvirkninger fra byggeriet. Men det kommer meget an på, hvilke strategier, der er lagt for anvendelsen af træ. Det gælder i øvrigt også alle andre byggematerialer. Fx bør man altid tage højde for at recirkulere træet mest muligt ved at genbruge og genanvende,” siger hun ifølge Realdania.

Viden om anvendelse af biobaserede materialer i byggeriet er desuden centralt, når det diskuteres, hvordan klimapåvirkningen fra materialer kan reduceres. Og selvom træ formentlig vil spille en større rolle i fremtidens byggebranche, kan særlige udfordringer ved at bruge træmaterialer i byggeri som fx fugt, brandrisiko, holdbarhed og økonomi skabe tilbageholdenhed i branchen i forhold til at bygge med nye, biogene materialer i stedet for de konventionelle.

Derfor indeholder rapporten desuden en casesamling af 35 af træbyggerierne – et opslagsværk til inspiration for dem, som overvejer at bygge med træ i fremtiden. 

Rapporten gør desuden opmærksom på, hvilken kontekst træ kan anvendes i, så træressourcerne bliver benyttet, hvor det giver mening og i balance, så der ikke sker overforbrug af materialerne.